اخبار و اطلاعیه ها

انواع زیر سیستم های نرم افزار حسابداری

انواع زیر سیستم های نرم افزار حسابداری

زیر سیستم های یک نرم افزار حسابداری بسیار متنوع می باشد. برخی از نرم افزارهای حسابداری موجود در بازار ادعا می کنند که حدود 40 زیر سیستم دارند.


سایر عملیات سند حسابداری در نرم افزار حسابداری

سایر عملیات سند حسابداری در نرم افزار حسابداری

عملیات سند حسابداری در نرم افزار حسابداری باتیز فقط به ثبت و اصلاح سند حسابداری ختم نمی شود بلکه عملیات دیگری نیز می توان روی اسناد حسابداری انجام داد.


نکاتی در مورد ثبت سند حسابداری

نکاتی در مورد ثبت سند حسابداری

در نرم افزار حسابداری باتیز و نرم افزار حسابداری سما و نرم افزار حسابداری بیت نکاتی درباره ثبت سند حسابداری وجود دارد که در اینجا با آنها آشنا می شویم.


ثبت و اصلاح سند حسابداری 2

ثبت و اصلاح سند حسابداری 2

در نرم افزار حسابداری باتیز می خواهیم یک سند حسابداری به صورت دستی ثبت کنیم. روش کار به این صورت است.


ثبت و اصلاح سند حسابداری

ثبت و اصلاح سند حسابداری

در نرم افزار حسابداری باتیز و نرم افزار حسابداری بیت و نرم افزار حسابداری سما ، یکی از فرمهای اساسی و مهم ، ثبت سند حسابداری است.


دارایی های ثابت مشهود و نامشهود

دارایی های ثابت مشهود و نامشهود

یکی از زیر سیستم های نرم افزار حسابداری باتیز محصول شرکت داده پردازان ارگس نرم افزار دارایی ثابت است که حسابداران قدیم به آن اموال هم می گفتند.


آیین نامه تنخواه گردان نمونه 2

آیین نامه تنخواه گردان نمونه 2

در نرم افزار حسابداری ، تنخواه و تنخواه گردان یکی از موارد اساسی است. خیلی از هزینه های ریز شرکت از طریق تنخواه گردان پرداخت و در نرم افزار حسابداری ثبت می شود.


نرم افزار حسابداری یا ERP

نرم افزار حسابداری یا ERP

نرم افزار حسابداری چیست؟ نرم افزار ERP چیست و تفاوت های آنها با هم کدام است؟


گزارشات تفضیلی در نرم افزار حسابداری

گزارشات تفضیلی در نرم افزار حسابداری

نرم افزار های حسابداری دارای گزارشات متعددی هستند. یکی از این گزارشات که گزارش مهمی نیز هست ، گزارش تفضیلی است که به دو صورت تراز و دفتر وجود دارد.


آموزش نرم افزار حسابداری

آموزش نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری یک ابزار است که برای حسابداران و کسانی که حسابداری انجام می دهند ساخته شده است. برای کار کردن با این ابزار باید ابتدا آموزش های لازم را کسب کرد.