اخبار و اطلاعیه ها

نظارت های دیوان محاسبات طبق «استاندارد حسابرسی» باشد

نظارت های دیوان محاسبات طبق «استاندارد حسابرسی» باشد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به دیوان محاسبات، خواستار پیگیری و نظارت این نهاد نظارتی بر اجرای درست «حسابداری تعهدی» براساس «استانداردهای حسابداری بخش عمومی» و دستورالعمل های وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.


نرم افزار حسابداری و شناسایی سود صوری بانک‌ها

نرم افزار حسابداری و شناسایی سود صوری بانک‌ها

اتوماسیون اداری قلم - شناسایی سود صوری بانک‌ها برای آنها دردسر ساز شد و مجبور شدند که صورتهای مالی را تجدید ارائه کنند.


 نرم افزار حسابداری - شرایط احراز بازنشستگی بانوان

نرم افزار حسابداری - شرایط احراز بازنشستگی بانوان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - نرم افزار حسابداری - شرایط احراز بازنشستگی بانوان