اخبار و اطلاعیه ها

سخت‌تر کردن شرایط بازنشستگی ناعادلانه است

سخت‌تر کردن شرایط بازنشستگی ناعادلانه است

- شرایط بازنشستگی شرایطی است که طی آن شخص می تواند بازنشسته شده و از مقرری بازنشستگی استفاده نماید.


نرم افزار حسابداری و شناسایی سود صوری بانک‌ها

نرم افزار حسابداری و شناسایی سود صوری بانک‌ها

اتوماسیون اداری قلم - شناسایی سود صوری بانک‌ها برای آنها دردسر ساز شد و مجبور شدند که صورتهای مالی را تجدید ارائه کنند.


 نرم افزار حسابداری - شرایط احراز بازنشستگی بانوان

نرم افزار حسابداری - شرایط احراز بازنشستگی بانوان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - نرم افزار حسابداری - شرایط احراز بازنشستگی بانوان


آلمان از چین در خرید شرکت‌های فناوری انتقاد کرد

آلمان از چین در خرید شرکت‌های فناوری انتقاد کرد

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - آلمان از چین در خرید شرکت‌های فناوری انتقاد کرد


نمایشگاه توانمندی های صادراتی استان البرز

نمایشگاه توانمندی های صادراتی استان البرز

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - نمایشگاه توانمندی های صادراتی استان البرز


اداره مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی

اداره مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - اداره مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی