اخبار و اطلاعیه ها

دارایی نامشهود در حسابداری

دارایی نامشهود در حسابداری

دارایی نامشهود در حسابداری به آن دسته از دارایی هایی اطلاق می شود که به عینه قابلیت مشاهده ندارند


تنزیل چیست و چگونه است؟

تنزیل چیست و چگونه است؟

تنزیل روش تعیین نرخ بهره میزان معینی سرمایه است. بین تنزیل و راس گیری چک کمی تشابه وجود دارد. در حقیقت وقتی چکی را می فروشیم آنرا تنزیل می کنند.


آیین نامه تنخواه گردان پایانی

آیین نامه تنخواه گردان پایانی

در دو مقاله قبل درباره تنخواه گردان و ثبت سند حسابداری آن در نرم افزار حسابداری صحبت کردیم. در این مقاله مطلب را کامل می کنیم.


حسابداری چیست؟

حسابداری چیست؟

حسابداری را علم یا فن تشخیص ، ثبت و گزارشگری رویدادهای مالی یک شرکت یا بنگاه اقتصادی تعریف کرده اند. در این مقاله به این بحث می پردازیم


شرایط اضافه کار و مرخصی کارکنان

شرایط اضافه کار و مرخصی کارکنان

در حسابداری حقوق و دستمزد باید شرایط اضافه کار و مرخصی کارکنان قرارداد انجام کار معین را بدانیم. مطلب زیر در این مورد است که توسط گروه نرم افزار حسابداری باتیز آماده شده است.


استاندارد حسابداری شماره 4

استاندارد حسابداری شماره 4

استاندارد شماره ۴ ایران تا حد بسیار زیادی مشابه ias37 می باشد خصوصا بعد از تغییری مه در سال ۱۳۸۵ صورت گرفت و همگرایی بیشتری با استاندارد بین المللی پیدا کرد


قابل مقايسه بودن اطلاعات در حسابداری نفت

قابل مقايسه بودن اطلاعات در حسابداری نفت

براي قابل مقايسه بودن اطلاعات لازم است كه واحد هاي انتفاعي مشابه روشهاي حسابداري يكساني را بكار بگيرند به همين دليل به موجب اين استاندارد مقرر شد كه شركتهاي فعال در صنعت نفت و گاز روشهاي حسابداري يكساني را به كار بگيرند.


اقلام تشکیل دهنده ترازنامه

اقلام تشکیل دهنده ترازنامه

در اکثر نرم افزارهای حسابداری از جمله نرم افزار حسابداری باتیز ، ترازنامه وجود دارد. ترازنامه باید دارای اقلامی باشد که بدون آنها کامل نیست.


چک و کسری موجودی و مسائل حسابداری مرتبط با آن

چک و کسری موجودی و مسائل حسابداری مرتبط با آن

نرم افزار حسابداری باتیز - درصورت کسر موجودی چک ، دارنده چک می تواند کل موجودی حساب را از بانک دریافت کند و برای بقیه مبلغ گواهی عدم پرداخت بگیرد.


روش بهای تمام شده در مقابل روش کوششهای موفق

روش بهای تمام شده در مقابل روش کوششهای موفق

در مطالعه حسابداری منابع طبیعی و نفت به تفاوت های مفهومی بین روش بهای تمام شده کامل(FC) و روش کوششهای موفق(SE) و روشهای ثبت مختلف اسناد حسابداری در نرم افزار حسابداری برخورد می کنیم