اخبار و اطلاعیه ها

آیا نرم افزار حسابداری ارزان قیمت بخریم

آیا نرم افزار حسابداری ارزان قیمت بخریم

یک سوال مهم که در خرید نرم افزار حسابداری می تواند مطرح گردد مبلغ نرم افزار حسابداری است. آیا نرم افزار حسابداری ارزان قیمت لزوما خوب نیست ؟


نرم افزار حسابداری ایرانی یا خارجی

نرم افزار حسابداری ایرانی یا خارجی

نرم افزار حسابداری ایرانی بخریم یا نرم افزار حسابداری خارجی ، چرا و به چه دلیل؟


انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب برای شما

انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب برای شما

یکی از موضوعات مهم برای کسب و کارها و سازمانها ، انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب برای کسب و کارشان است. واقعیت این است که انتخاب نرم افزار حسابداری نامناسب یک فاجعه بزرگ برای کسب و کارها به حساب می آید.


نقش کدینگ در نرم افزار حسابداری و ترازنامه

نقش کدینگ در نرم افزار حسابداری و ترازنامه

نقش کدینگ حسابداری در و صورتهای مالی اساسی مانند ترازنامه و صورت سود و زیان


حسابداري فرامتغیر و نرم افزار حسابداری

حسابداري فرامتغیر و نرم افزار حسابداری

- فرامتغیر به عنوان مهمترین معیار عملکرد تولید در آغاز توسط الیاهو گلدرات از طریق مفهوم"تئوري محدودیت " در سال 1992 در کتاب هدف وي ارائه شد.


تعریف کدینگ حسابداری در نرم فزار حسابداری باتیز

تعریف کدینگ حسابداری در نرم فزار حسابداری باتیز

برای تعریف کدینگ حسابداری در باتیز و سما و بیت ابتدا باید با کدینگ حسابداری آشنا شویم.


تقاضا برای قرارداد بین مالک خودمدیر و وام دهندگان

تقاضا برای قرارداد بین مالک خودمدیر و وام دهندگان

گفته شد که وارد شدن در رابطه‌ی نمایندگی برای کارگزار (مدیر) دردسر دارد و هزینه‌های نمایندگی بر او تحمیل می‌شود و او به دنبال رفع آن بر می‌آید که باز هم هزینه دارد (هزینه‌ی قراردادها).


اهميت فراگيری مطالب مرتبط با حقوق دستمزد

اهميت فراگيری مطالب مرتبط با حقوق دستمزد

نرم افزار حسابداری یکپارچه ، بدون داشتن یک نرم افزار حقوق و دستمزد خوب ، ناقص است. زمانی می توان گفت یک نرم افزار حسابداری یکپارچه داریم که دارای حقوق و دستمزد باشد.


نرم افزار حسابداری و فروشگاه اینترنتی

نرم افزار حسابداری و فروشگاه اینترنتی

رابطه بین نرم افزار حسابداری و فروشگاه اینترنتی برای خیلی از افراد روشن و واضح نیست. در این مقاله به این مبحث می پردازیم


گزارش سود و زیان در نرم افزار حسابداری

گزارش سود و زیان در نرم افزار حسابداری

یکی از گزارشات گزارش سود و زیان می باشد. سود و زیان یکی از سرفصل های حسابداری است که در پایان سال مانده حساب های موقت به آن بسته می شود.