اخبار و اطلاعیه ها

چگونگی تولید نرم افزار حسابداری

چگونگی تولید نرم افزار حسابداری

تولید نرم افزار حسابداری هم مانند سایر نرم افزارها داری یک چرخه تولید است که شامل هر چهار فاز می شود.


اسناد غیر تراز در نرم افزار حسابداری

اسناد غیر تراز در نرم افزار حسابداری

در خیلی از نرم افزارهای حسابداری می توان سند حسابداری را به صورت غیر تراز ثبت نمود ولی این اسناد دارای شرایطی هستند که باید به آنها توجه نمود.


خرج کردن چک در نرم افزار حسابداری

خرج کردن چک در نرم افزار حسابداری

عملیات خرج کردن چک دریافتی بسیار متداول است بنابراین تمام نرم افزار های حسابداری این امکان را برای کاربر فراهم می کنند.


گزارش تفضیلی در نرم افزار حسابداری

گزارش تفضیلی در نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری باتیز شامل یک گزارش با عنوان گزارش گردش تفضیل می باشد که در آن گردش یک حساب تفضیل را در معین های مختلف گزارش می کند.


آیا نرم افزار حسابداری ارزان قیمت بخریم

آیا نرم افزار حسابداری ارزان قیمت بخریم

یک سوال مهم که در خرید نرم افزار حسابداری می تواند مطرح گردد مبلغ نرم افزار حسابداری است. آیا نرم افزار حسابداری ارزان قیمت لزوما خوب نیست ؟


نرم افزار حسابداری ایرانی یا خارجی

نرم افزار حسابداری ایرانی یا خارجی

نرم افزار حسابداری ایرانی بخریم یا نرم افزار حسابداری خارجی ، چرا و به چه دلیل؟


انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب برای شما

انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب برای شما

یکی از موضوعات مهم برای کسب و کارها و سازمانها ، انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب برای کسب و کارشان است. واقعیت این است که انتخاب نرم افزار حسابداری نامناسب یک فاجعه بزرگ برای کسب و کارها به حساب می آید.


نقش کدینگ در نرم افزار حسابداری و ترازنامه

نقش کدینگ در نرم افزار حسابداری و ترازنامه

نقش کدینگ حسابداری در و صورتهای مالی اساسی مانند ترازنامه و صورت سود و زیان


حسابداري فرامتغیر و نرم افزار حسابداری

حسابداري فرامتغیر و نرم افزار حسابداری

- فرامتغیر به عنوان مهمترین معیار عملکرد تولید در آغاز توسط الیاهو گلدرات از طریق مفهوم"تئوري محدودیت " در سال 1992 در کتاب هدف وي ارائه شد.


تعریف کدینگ حسابداری در نرم فزار حسابداری باتیز

تعریف کدینگ حسابداری در نرم فزار حسابداری باتیز

برای تعریف کدینگ حسابداری در باتیز و سما و بیت ابتدا باید با کدینگ حسابداری آشنا شویم.