اخبار و اطلاعیه ها

نمونه نامه ها در اتوماسیون اداری

نمونه نامه ها در اتوماسیون اداری

گروه وبگردی نرم افزار اتوماسیون اداری قلم در این مقاله دو نمونه نامه اداری فراهم آورده است که می توانید در نامه نگاری خود از آنها استفاده نمایید.


کارتابل نامه ها در اتوماسیون اداری

کارتابل نامه ها در اتوماسیون اداری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - کارتابل نامه ها در اتوماسیون اداری


ارجاعات داخلی در اتوماسیون اداری

ارجاعات داخلی در اتوماسیون اداری

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - ارجاعات داخلی در اتوماسیون اداری


اتوماسیون اداری در نرم افزار حسابداری

اتوماسیون اداری در نرم افزار حسابداری

برخی فکر می کنند که نرم افزار حسابداری و نرم افزار اتوماسیون اداری دو مقوله کاملا جدا از هم هستند ولی امروزه دیگر اینگونه نیست.


نامه وارده در اتوماسیون اداری

نامه وارده در اتوماسیون اداری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - نامه وارده در اتوماسیون اداری


اتوماسیون اداری چیست و چه کاربردی دارد

اتوماسیون اداری چیست و چه کاربردی دارد

نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - اتوماسیون اداری چیست و چه کاربردی دارد. اتوماسیون اداری قلم محصول شرکت داده پردازان ارگس چه کارایی برای سازمان شما دارد


اطلاعات پایه در اتوماسیون اداری

اطلاعات پایه در اتوماسیون اداری

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - نرم افزار اتوماسیون اداری قلم هم مانند بقیه نرم افزار ها دارای اطلاعات پایه است که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم.