اخبار و اطلاعیه ها

کارتابل در نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری

کارتابل در نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری

در نرم افزار حسابداری باتیز و نرم افزار اتوماسیون اداری قلم فرمی وجود دارد به نام کارتابل که دارای انواع مختفی می باشد.


شماره اندیکاتور در نامه ها در اتوماسیون اداری

شماره اندیکاتور در نامه ها در اتوماسیون اداری

در اتوماسیون اداری ، هر نامه ای که به شرکت وارد شود و یا از شرکت صادر شود دارای شماره سریالی است که به آن اندیکاتور گفته می شود.


مدارک پیوست در اتوماسیون اداری

مدارک پیوست در اتوماسیون اداری

نرم افزارهای اتوماسیون اداری دارای یک امکان هستند که توسط آن می توانید مدارکی را به یک نامه پیوست کنید


نقش نرم افزار حسابداری در کسب و کار

نقش نرم افزار حسابداری در کسب و کار

نرم افزار حسابداری نقش مهمی در کسب و کارها ایفا می کند و روز به روز نقش آن پررنگ تر می شود.


سه دسته شبکه اجتماعی در ایران

سه دسته شبکه اجتماعی در ایران

به گزارش باتیز ، فعالیت شبکه‌های خارجی مشروط به رعایت قوانین ایران می‌شود


نمونه نامه ها در اتوماسیون اداری

نمونه نامه ها در اتوماسیون اداری

گروه وبگردی نرم افزار اتوماسیون اداری قلم در این مقاله دو نمونه نامه اداری فراهم آورده است که می توانید در نامه نگاری خود از آنها استفاده نمایید.


کارتابل نامه ها در اتوماسیون اداری

کارتابل نامه ها در اتوماسیون اداری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - کارتابل نامه ها در اتوماسیون اداری


ارجاعات داخلی در اتوماسیون اداری

ارجاعات داخلی در اتوماسیون اداری

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - ارجاعات داخلی در اتوماسیون اداری


اتوماسیون اداری در نرم افزار حسابداری

اتوماسیون اداری در نرم افزار حسابداری

برخی فکر می کنند که نرم افزار حسابداری و نرم افزار اتوماسیون اداری دو مقوله کاملا جدا از هم هستند ولی امروزه دیگر اینگونه نیست.


نامه وارده در اتوماسیون اداری

نامه وارده در اتوماسیون اداری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - نامه وارده در اتوماسیون اداری