اخبار و اطلاعیه ها

گزارش سود و زیان در نرم افزار حسابداری

گزارش سود و زیان در نرم افزار حسابداری

یکی از گزارشات گزارش سود و زیان می باشد. سود و زیان یکی از سرفصل های حسابداری است که در پایان سال مانده حساب های موقت به آن بسته می شود.


ادامه نحوه بستن قرارداد در حسابداری

ادامه نحوه بستن قرارداد در حسابداری

در فضایی، که همه‌ی فعالان اقتصادی، به دنبال بیشینه کردن نفع شخصیِ خویش هستند. کسانی که می‌خواهند سهام این شرکت را بخرند، به خوبی می‌دانند که مدیر بعد از فروختن بخشی از سهام شرکتش به افرادی از بیرون شرکت، چه خواهد کرد


ثبت سند حسابداری در نرم افزار حسابداری

ثبت سند حسابداری در نرم افزار حسابداری

یکی از اساسی ترین عملیات در نرم افزار حسابداری ، ثبت سند حسابداری می باشد که رکن اساسی نرم افزار حسابداری را تشکیل می دهد.


گزارش دفاتر در نرم افزار حسابداری

گزارش دفاتر در نرم افزار حسابداری

یکی از گزارشات اساسی نرم افزار حسابداری ، دفاتر حسابداری است که در تمام نرم افزارهای حسابداری موجود در بازار وجود دارد.


لیست نرم افزارهای حسابداری موجود در بازار

لیست نرم افزارهای حسابداری موجود در بازار

لیست نرم افزارهای حسابداری موجود در بازار بسیار زیاد است و نمی توان همه نرم افزار های حسابداری را در بازار در اینجا نام برد.


گزارش مرور حسابها در نرم افزار حسابداری

گزارش مرور حسابها در نرم افزار حسابداری

یکی از گزارشات پر کاربرد در نرم افزار حسابداری گزارش مرور حسابها است که در تمام نرم افزارهای حسابداری موجود است.


تراز نامه در نرم افزار حسابداری

تراز نامه در نرم افزار حسابداری

ترازنامه یکی از مهم ترین گزارشات مالی است که در تمام نرم افزارهای حسابداری وجود دارد از جمله در نرم افزار حسابداری باتیز نیز وجود دارد


مرور حسابها در نرم افزار حسابداری باتیز

مرور حسابها در نرم افزار حسابداری باتیز

مرور حسابها در نرم افزارهای حسابداری یکی از گزارشات مهم حسابداری می باشد. مرور حسابها ترکیبی از تراز و دفاتر و گردش حسابها در می باشد.


نرم افزار حسابداری بیت و هلو

نرم افزار حسابداری بیت و هلو

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - نرم افزار حسابداری بیت و هلو دو نرم افزار حسابداری فروشگاهی هستند البته برای شرکت های کوچک نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند.


معرفی نرم افزار حسابداری

معرفی نرم افزار حسابداری

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - معرفی