اخبار و اطلاعیه ها

حسابداري فرامتغیر و نرم افزار حسابداری

حسابداري فرامتغیر و نرم افزار حسابداری

- فرامتغیر به عنوان مهمترین معیار عملکرد تولید در آغاز توسط الیاهو گلدرات از طریق مفهوم"تئوري محدودیت " در سال 1992 در کتاب هدف وي ارائه شد.


تعریف کدینگ حسابداری در نرم فزار حسابداری باتیز

تعریف کدینگ حسابداری در نرم فزار حسابداری باتیز

برای تعریف کدینگ حسابداری در باتیز و سما و بیت ابتدا باید با کدینگ حسابداری آشنا شویم.


تقاضا برای قرارداد بین مالک خودمدیر و وام دهندگان

تقاضا برای قرارداد بین مالک خودمدیر و وام دهندگان

گفته شد که وارد شدن در رابطه‌ی نمایندگی برای کارگزار (مدیر) دردسر دارد و هزینه‌های نمایندگی بر او تحمیل می‌شود و او به دنبال رفع آن بر می‌آید که باز هم هزینه دارد (هزینه‌ی قراردادها).


اهميت فراگيری مطالب مرتبط با حقوق دستمزد

اهميت فراگيری مطالب مرتبط با حقوق دستمزد

نرم افزار حسابداری یکپارچه ، بدون داشتن یک نرم افزار حقوق و دستمزد خوب ، ناقص است. زمانی می توان گفت یک نرم افزار حسابداری یکپارچه داریم که دارای حقوق و دستمزد باشد.


نرم افزار حسابداری و فروشگاه اینترنتی

نرم افزار حسابداری و فروشگاه اینترنتی

رابطه بین نرم افزار حسابداری و فروشگاه اینترنتی برای خیلی از افراد روشن و واضح نیست. در این مقاله به این مبحث می پردازیم


گزارش سود و زیان در نرم افزار حسابداری

گزارش سود و زیان در نرم افزار حسابداری

یکی از گزارشات گزارش سود و زیان می باشد. سود و زیان یکی از سرفصل های حسابداری است که در پایان سال مانده حساب های موقت به آن بسته می شود.


ادامه نحوه بستن قرارداد در حسابداری

ادامه نحوه بستن قرارداد در حسابداری

در فضایی، که همه‌ی فعالان اقتصادی، به دنبال بیشینه کردن نفع شخصیِ خویش هستند. کسانی که می‌خواهند سهام این شرکت را بخرند، به خوبی می‌دانند که مدیر بعد از فروختن بخشی از سهام شرکتش به افرادی از بیرون شرکت، چه خواهد کرد


ثبت سند حسابداری در نرم افزار حسابداری

ثبت سند حسابداری در نرم افزار حسابداری

یکی از اساسی ترین عملیات در نرم افزار حسابداری ، ثبت سند حسابداری می باشد که رکن اساسی نرم افزار حسابداری را تشکیل می دهد.


گزارش دفاتر در نرم افزار حسابداری

گزارش دفاتر در نرم افزار حسابداری

یکی از گزارشات اساسی نرم افزار حسابداری ، دفاتر حسابداری است که در تمام نرم افزارهای حسابداری موجود در بازار وجود دارد.


لیست نرم افزارهای حسابداری موجود در بازار

لیست نرم افزارهای حسابداری موجود در بازار

لیست نرم افزارهای حسابداری موجود در بازار بسیار زیاد است و نمی توان همه نرم افزار های حسابداری را در بازار در اینجا نام برد.