اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعات پایه در اتوماسیون اداری

اطلاعات پایه در اتوماسیون اداری

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - نرم افزار اتوماسیون اداری قلم هم مانند بقیه نرم افزار ها دارای اطلاعات پایه است که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم.