ثبت سند اقلام صادره از انبار در نرم افزار حسابداری

ثبت سند اقلام صادره از انبار در نرم افزار حسابداری

در نرم افزار حسابداری یکپارچه ، زمانی که جنس یا کالایی از انبار خارج می شود ، یک سند حسابداری برای آن ثبت می شود. روش ثبت سند حسابداری برای اقلام صادره از انبار در این مقاله بحث می شود
ثبت سند اقلام صادره از انبار در نرم افزار حسابداری
-

انبار یکی از اصلی ترین موضوعات و یکی از مهمترین موضوعات برای شرکت های بازرگانی و تولیدی است. یکی از دارایی های عمده شرکت های بازرگانی و تولیدی ، موجودی کالا می باشد. برای اینکه انبار گزارشات انبار و گزارشات حسابداری با هم همخوانی داشته باشند به ازای عملیاتی که در انبار صورت می گیرد یک سند حسابداری ثبت می شود تا همیشه میزان موجودی کالای گزارش شده از سیستم انبار و سیستم حسابداری با هم یکی باشد. البته این روش در ثبت دائمی موجودی کالا است و در ثبت ادواری چنین چیزی رعایت نمی شود.

مثال 1 : در صورتی که جنس صادره از انبار از نوع مواد اولیه (حواله ارسال به تولید) باشد، یک سند حسابداری به صورت زیر در نرم افزار حسابداری ثبت خواهد شد: 


حساب زیر بدهکار: 
عنوان حساب کل: هزینه های عملیاتی. 
عنوان حساب معین: هزینه مواد مصرفی مستقیم تولید. 
عنوان تفضیل: (مرکز هزینه / واحد مصرفی تولیدی). 
شرح سند: حواله ارسال به تولید انبار شماره... از انبار.... به واحد...... 
  
حساب زیر بستانکار: 
عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا. 
عنوان حساب معین: موجودی مواد اولیه. 
عنوان تفضیل: انبار مواد اولیه (نام انبار). 
شرح سند: حواله انبار ارسال به تولید شماره... از انبار.... به واحد...  . 
  
مثال 2 : در صورتی که جنس صادره از انبار از نوع دارئی ثابت باشد و از نوع مثلا اثاثیه و منصوبات باشد، سند حسابداری به صورت زیر ثبت خواهد شد: 
حساب زیر بدهکار: 
عنوان حساب کل: دارایی های ثابت مشهود. 
عنوان حساب معین: (اثاثیه و منصوبات). 
شرح سند: حواله انبار دارایی ثابت شماره... انبار...  . 
  
حساب زیر بستانکار: 
عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا. 
عنوان حساب معین: موجودی قطعات و لوازم یدکی. 
عنوان تفضیل: انبار قطعات و ملزومات (نام انبار). 
شرح سند: حواله انبار دارایی ثابت شماره... انبار...  . 
  

این مقاله را هم از دست ندهید : ثبت سند حسابداری در نرم افزار حسابداری


مثال 3 : نمونه حواله های ارسال به ساخت از انبار قطعات و ملزومات، سند حسابداری به صورت زیر خواهد بود: 
حساب زیر بدهکار: 
عنوان حساب کل: دارایی های ثابت در جریان تکمیل. 
عنوان حساب معین: (ماشین آلات در دست تکمیل). 
تفضیل: (نام پروژه) 
شرح سند: حواله انبار ارسال به ساخت شماره ... انبار...  . 
  
حساب زیر بستانکار: 
عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا. 
عنوان حساب معین: موجودی قطعات و لوازم یدکی. 
عنوان تفضیل: (انبار قطعات و ملزومات) (نام انبار). 
شرح سند: حواله انبار ارسال به ساخت شماره ... انبار...  . 
  
مثال 4 : در مورد حواله های مصرف از انبار قطعات و ملزومات، سند حسابداری به صورت زیر در نرم افزار حسابداری ثبت خواهد شد: 
حساب زیر بدهکار: 
عنوان حساب کل: (هزینه های عملیاتی / هزینه های کارکنان) 
عنوان حساب معین: (سرفصل های مربوط به هزینه های عملیاتی یا هزینه های کارکنان) 
تفضیل: (مرکز هزینه / واحد مصرفی) 
شرح سند: حواله انبار مصرف شماره ... انبار...  . 
  
حساب زیر بستانکار: 
عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا. 
عنوان حساب معین: موجودی قطعات و لوازم یدکی. 
عنوان تفضیل: (انبار قطعات و ملزومات) (نام انبار). 
شرح سند: حواله انبار مصرف شماره ... انبار...  . 
  
مثال 5 : در مورد حواله های مصرف از انبار قطعات و ملزومات جهت اقلام تجهیزات و ماشین آلات دارائی ثابت، سند حسابداری به صورت زیر خواهد بود: 


حساب زیر بدهکار: 
عنوان حساب کل: هزینه های عملیاتی. 
عنوان حساب معین: تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات تولید. 
تفضیل 1: (مرکز هزینه / واحد مصرفی) 
تفضیل 2 : (نام دارائی ثابت). 
شرح سند: حواله انبار مصرف شماره ... انبار...  . 
  
حساب زیر بستانکار: 
عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا. 
عنوان حساب معین: موجودی قطعات و لوازم یدکی. 
عنوان تفضیل: (انبار قطعات و ملزومات) (نام انبار). 
شرح سند: حواله انبار مصرف شماره ... انبار...  . 
  
    
ثبت کرایه حمل مواد از خرید به شرکت: 
مثال: 
حساب زیر بدهکار: 
عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا. 
عنوان حساب معین: کرایه حمل موجودی ها. 
تفضیل: ( نام انبار) 
شرح سند: بابت پرداخت کرایه بارنامه شماره.... به آقای ..... 
  
حساب زیر بستانکار: 
عنوان حساب کل: موجودی نقد و بانک. 
عنوان حساب معین:صندوق ریالی. 
عنوان تفضیل: (نام فرد دریافت کننده). 
شرح سند: بابت پرداخت کرایه بارنامه شماره.... به آقای ..... 
  
ثبت مواد برگشتی از خرید به فروشنده: 
مثال: در صورتی که مواد برگشتی از انبار قطعات و ملزومات باشد: 
حساب زیر بدهکار: 
عنوان حساب کل: سایر حساب ها و اسناد پرداختنی. 
عنوان حساب معین: سایر حساب های پرداختنی. 
تفضیل : (نام فروشنده) 
شرح سند: برگشت از فاکتور شماره... رسید شماره ... فروشنده ... . 
  
حساب زیر بستانکار: 
عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا. 
عنوان حساب معین: موجودی قطعات و لوازم یدکی. 
عنوان تفضیل: (انبار قطعات و ملزومات) (نام انبار). 
شرح سند: برگشت از فاکتور شماره... رسید شماره ... فروشنده ... . 

 

 

سایر موارد

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

کسب و کار شما هر چیزی که باشد ، وجود نرم افزار در

ﺳﻪشنبه 26 ارديبهشت 1396

لیست نرم افزار های حسابداری

لیست نرم افزار های حسابداری

مشخصات نرم افزار حسابداری بیت در سایت accsoft.ir ث

پنجشنبه 28 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

نرم افزار حسابداری - برخی از خبرهای حسابداری و اقت

شنبه 9 بهمن 1395

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

نرم افزار حسابداری - نمایندگان مجلس دستگاه‌ها و شر

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

چرا واردات تراریخته را 10 سال کتمان کردید؟ /کلانت

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

دست رانتخوارانِ چسبیده به دولتمردان را کوتاه کنید

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

شورای اقتصادی 5 ماه در اعلام نرخ خرید تضمینی محصول

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی برای حسابداران و مدیران مالی

اخبار متفرقه اقتصادی برای حسابداران و مدیران مالی

مذاکره ایران و ترکیه برای حذف دلار و یورو از تجارت

جمعه 8 بهمن 1395

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری که باید همه حسا

پنجشنبه 7 بهمن 1395

نرم افزار حسابداری و حسابداری

نرم افزار حسابداری و حسابداری

رابطه بین نرم افزار حسابداری و حسابداری مانند رابط

دوشنبه 20 دی 1395

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

نرم افزار حسابداری باتیز - چک به عنوان مهمترین سند

دوشنبه 20 دی 1395

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

شنبه 20 آذر 1395

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

یکشنبه 14 آذر 1395

آشنایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

آشنایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

گروه نرم افزار حسابداری - ، آشنایی با استاندارده

یکشنبه 14 آذر 1395

۶ دلیل که مشاغل پاره وقت برای شما بهتر هستند

۶ دلیل که مشاغل پاره وقت برای شما بهتر هستند

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

دوشنبه 17 آبان 1395

۳۰ چیز که هرگز نباید به رئیس‌تان بگویید.

۳۰ چیز که هرگز نباید به رئیس‌تان بگویید.

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - ، ۳۰ چیز که هرگز ن

یکشنبه 16 آبان 1395

در زمان ترک کارتان، چه باید بکنید؟

در زمان ترک کارتان، چه باید بکنید؟

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - در زمان ترک کارتان

شنبه 15 آبان 1395

این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است

این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - این حساب‌ها مشکوک

شنبه 8 آبان 1395

پیشنویس استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 12- مزایای بازنشستگی کارکنان

پیشنویس استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 12- مزایای بازنشستگی کارکنان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

شنبه 8 آبان 1395

آخرین خبرها از افزایش حقوق کارمندان و افزایش سن بازنشستگان

آخرین خبرها از افزایش حقوق کارمندان و افزایش سن بازنشستگان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

جمعه 7 آبان 1395

سایر مقالات

نوشتن دفاتر حسابداری قانونی به کمک نرم افزار حسابداری
نوشتن و ارائه دفاتر قانونی یکی از وظایف مهم شرکت ه....
اهميت فراگيری مطالب مرتبط با حقوق دستمزد
نرم افزار حسابداری یکپارچه ، بدون داشتن یک نرم اف....
ثبت سند اقلام صادره از انبار در نرم افزار حسابداری
در نرم افزار حسابداری یکپارچه ، زمانی که جنس یا کا....
نمونه رویه و روش اجرایی حسابداری انبار
یک نمونه از روش اجرایی حسابداری انبار همراه با روش....
نکات مفیدی در حسابداری 4
نرم افزار حسابداری - روش NIFO در قيمت گذاري كالا د....
مديريت حسابهاي دريافتني
در حسابداری و نرم افزار حسابداری یک سرفصل حسابداری....