آیین نامه تنخواه گردان پایانی

آیین نامه تنخواه گردان پایانی

در دو مقاله قبل درباره تنخواه گردان و ثبت سند حسابداری آن در نرم افزار حسابداری صحبت کردیم. در این مقاله مطلب را کامل می کنیم.
آیین نامه تنخواه گردان پایانی
-

برای تنخواه گردان و آیین نامه اجرایی آن و ثبت سند هزینه های در نرم افزار حسابداری در مقالات قبل صحبت کردیم و 5 ماده آوردیم. در این مقاله مواد 6 تا 8 را آورده ایم.

ماده۶ : نحوه بازیافت هزینه ها و اقدامات امورمالی

۱ـ۶ـ دریافت هزینه های انجام شده ازمحل تنخواه گردان بابت خرید کالا یا هزینه های مجاز درصورتی امکان پذیر است که مخارج انجام شده با رعایت کامل این دستورالعمل و درچارچوب آئینامه معاملات انجام گرفته باشد .
۲ـ۶ـ متصدی تنخواه گردان فاکتور های هزینه را به ترتیب تاریخ قرارداده و سپس آنها را به ترتیب شماره ازیک شماره گذاری نموده و درصورت خلاصه هزینه های تنخواه گردان به ترتیب شماره فاکتور و تاریخ آنها را ثبت نماید و صورت و ضمائم آن را به تائید برساند .
۳ـ۶ ـ امورمالی سریعا به اقلام هزینه رسیدگی و ضمن تفکیک عوامل هزینه درخلاصه تنخواه گردان و حصول اطمینان از انجام کامل مقررات شرکت و دستورالعمل تنخواه گردان و همچنین حصول اطمینان از اجرای آئینامه معاملات نسبت به بازپرداخت آن اقدام می نماید .
۴ـ۶ـ درصورتیکه تعدادی از اسناد هزینه مورد تائید نباشد و یا آنکه هزینه فاقد مدارک مستند باشد معادل مبلغ سند از صورت تنظیمی کسر و نسبت به پرداخت بقیه مبلغ اقدام می نماید  . ضمنا سند مذکور از جمع اسناد جدا و به متصدی تنخواه برگشت داده می شود .
۵ـ۶ـ درمواردیکه هزینه انجام شده خرید کالا باشد برگ رسید کالا به انبار و برگ سفارش خرید می باید ضمیمه فاکتور مربوطه گردد و چنانچه هزینه مربوطه با خذ سرویس یا خدمات باشد تائید واحد گیرنده سرویس و خدمات در روی فاکتور اصلی هزینه الزامی است .


ماده ۷ : تضامین 

۱ـ۷ـ مسئولین تنخواه گردان درقبال وجه دراختیار و در راستای افزایش سیستم کنترلهای داخلی حسابداری مکلف هستند , معادل یک برابر و یا حسب مورد میانگین وجوه دراختیار , تضمین کافی به شرکت واگذار نمایند .
۲ـ۷ـ اسناد تضمینی دریافت شده از مسئولین تنخواه گردان نزد صندوق شرکت باقی خواهد ماند و با تسویه حساب کامل وجوه دراختیار و انقضای این مسئولیت و همچنین درصورت نداشتن تعهدات به اشخاص ثالث درچارچوب امورمحوله , عینا به آنان مسترد خواهد شد .


ماده ۸ : سایر موارد

۱ـ۸ـ کلیه واحد های سازمان شامل مالی , اداری , بازرگانی , تبلیغات , فنی و غیره فقط میتوانند یک تنخواه گردان داشته باشند و هرگونه حذف و یا تغییر آن منوط به پیشنهاد مدیرامورمالی و تصویب مقام های صلاحیت دار شرکت خواهد بود .
۲ـ۸ـ چنانچه تنخواه واگذاری به اشخاص , ارزی باشد تمام مفاد این آئین نامه درآن لازم الاجراء خواهد بود .
۳ـ۸ـ در اوضاع بهینه اقتصادی شرکت به هریک از مسئولین تنخواه گردان درهر ماه , حداکثر معادل یکصد هزار ریال بنا به پیشنهاد مدیرامور مالی و تصویب مدیرعامل به عنوان کسر تنخواه پرداخت می گردد .
۴ـ۸ـ هرگاه مسئول تنخواه گردان تغییر نماید و یا به مرخصی اعزام گردد ، شخص دیگری از طرف مسئول تنخواه گردان کتبا تعیین و وجوه باقیمانده و اسناد هزینه طی صورتمجلس به متصدی جدید تحویل داده می شود و رونوشتی از آن با ذکر مبلغ باقیمانده تنخواه گردان و جمع صورت مخارج که مجموعا برابر مبلغ تنخواه گردان می باشد , جهت امور مالی ارسال میگردد .
۵ـ۸ـ امورمالی موظف خواهد بود تنخواه گردانها سازمان را هر۶ ماه یکبار مورد بررسی قرار داده و در مورد کیفیت و نوع هزینه های انجام شده ازمحل تنخواه گردان و همچنین نحوه فعالیت و عملکرد آنها گزارشی به معاونت پشتیبانی یا اداری و مالی مذکور بدهد . گزارش مذکور می باید حاوی پیشنهادات لازم درمورد کاهش مبلغ تنخواه گردانهائیکه فعالیتشان قابل توجه نیست باشد .
۶ـ۸ـ تخطی از این آئین نامه از سوی مسئولین تنخواه گردان طبق مقررات تنبیهات مندرج درآئین نامه اداری استخدامی برخورد خواهد شد .
این آئین نامه در یک فصل و ۸ ماده تهیه و تنظیم شده که پس از بازنگری در تاریخ……………به تصویب هیات مدیره سازمان رسید و از تاریخ…………………….قابل اجرا می باشد .

 

 

سایر موارد

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

کسب و کار شما هر چیزی که باشد ، وجود نرم افزار در

ﺳﻪشنبه 26 ارديبهشت 1396

لیست نرم افزار های حسابداری

لیست نرم افزار های حسابداری

مشخصات نرم افزار حسابداری بیت در سایت accsoft.ir ث

پنجشنبه 28 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

نرم افزار حسابداری - برخی از خبرهای حسابداری و اقت

شنبه 9 بهمن 1395

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

نرم افزار حسابداری - نمایندگان مجلس دستگاه‌ها و شر

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

چرا واردات تراریخته را 10 سال کتمان کردید؟ /کلانت

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

دست رانتخوارانِ چسبیده به دولتمردان را کوتاه کنید

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

شورای اقتصادی 5 ماه در اعلام نرخ خرید تضمینی محصول

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی برای حسابداران و مدیران مالی

اخبار متفرقه اقتصادی برای حسابداران و مدیران مالی

مذاکره ایران و ترکیه برای حذف دلار و یورو از تجارت

جمعه 8 بهمن 1395

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری که باید همه حسا

پنجشنبه 7 بهمن 1395

نرم افزار حسابداری و حسابداری

نرم افزار حسابداری و حسابداری

رابطه بین نرم افزار حسابداری و حسابداری مانند رابط

دوشنبه 20 دی 1395

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

نرم افزار حسابداری باتیز - چک به عنوان مهمترین سند

دوشنبه 20 دی 1395

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

شنبه 20 آذر 1395

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

یکشنبه 14 آذر 1395

آشنایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

آشنایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

گروه نرم افزار حسابداری - ، آشنایی با استاندارده

یکشنبه 14 آذر 1395

۶ دلیل که مشاغل پاره وقت برای شما بهتر هستند

۶ دلیل که مشاغل پاره وقت برای شما بهتر هستند

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

دوشنبه 17 آبان 1395

۳۰ چیز که هرگز نباید به رئیس‌تان بگویید.

۳۰ چیز که هرگز نباید به رئیس‌تان بگویید.

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - ، ۳۰ چیز که هرگز ن

یکشنبه 16 آبان 1395

در زمان ترک کارتان، چه باید بکنید؟

در زمان ترک کارتان، چه باید بکنید؟

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - در زمان ترک کارتان

شنبه 15 آبان 1395

این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است

این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - این حساب‌ها مشکوک

شنبه 8 آبان 1395

پیشنویس استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 12- مزایای بازنشستگی کارکنان

پیشنویس استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 12- مزایای بازنشستگی کارکنان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

شنبه 8 آبان 1395

آخرین خبرها از افزایش حقوق کارمندان و افزایش سن بازنشستگان

آخرین خبرها از افزایش حقوق کارمندان و افزایش سن بازنشستگان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

جمعه 7 آبان 1395

سایر مقالات

تعدیلات سنواتی و روش ثبت سند حسابداری آن
براساس استانداردهاي حسابداري ايران، تعديلات‌ سنوات....
اتوماسیون اداری در نرم افزار حسابداری
برخی فکر می کنند که نرم افزار حسابداری و نرم افزار....
چک یا سفته، کدامیک برای ضمانت دریافت طلب مناسب‌تر است؟
چک یا سفته، کدامیک برای ضمانت دریافت طلب مناسب‌تر ....
اتوماسیون اداری تحت وب یا ویندوز
تحت وب بودن در انتخاب نرم افزار اتوماسیون اداری و ....
نرم افزار حسابداری مزایا و فواید 1
و اتوماسیون اداری دارای مزایای زیادی برای شرکت ها....
دقت اطلاعات در نرم افزار حسابداری
دقت و سرعت دو مولفه مهم دنیای امروز است. نرم افزار....