مقالات

نياز سنجي آموزشي چيست؟

نياز سنجي آموزشي چيست؟

گروه آموزش آنلاین شرکت داده پردازان ارگس - نيازسنجي آموزشي، فعاليتي حياتي و مهم براي آموزش و بهسازي عملكرد مديران و كاركنان است.


حسابداری ابزاری برای نظارت بر فرایند اجرای قرارداد

حسابداری ابزاری برای نظارت بر فرایند اجرای قرارداد

قبلا گفتیم که حسابداری می تواند ابزاری برای بستن قرارداد باشد ، حالا می توان گفت که حسابداری می تواند ابزاری برای نظارت بر فرآیند اجرای قرارداد هم باشد


فرایند بستن قراردادها در حسابداری

فرایند بستن قراردادها در حسابداری

فرآیند بستن قرارداد ها در حسابداری کاری پیچیده و دارای محاسبات ریاضی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.


7 کار خطرناک در فضای آنلاین

7 کار خطرناک در فضای آنلاین

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - 7 کار خطرناک در فضای آنلاین


مزایای اتوماسیون اداری

مزایای اتوماسیون اداری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - مزایای اتوماسیون اداری


دلیل توجه مدیران به روش‌های حسابداری

دلیل توجه مدیران به روش‌های حسابداری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - دلیل توجه مدیران به روش‌های حسابداری


نرم افزار حسابداری مزایا و فواید - قسمت اول

نرم افزار حسابداری مزایا و فواید - قسمت اول

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - نرم افزار حسابداری مزایا و فواید - قسمت اول


تکالیف تازه مودیان برای ارسال صورت معاملات فصلی

تکالیف تازه مودیان برای ارسال صورت معاملات فصلی

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - تکالیف تازه مودیان برای ارسال صورت معاملات فصلی


حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری یکپارچه

حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری یکپارچه

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری یکپارچه


تفاوت های حسابداری مالی و حسابداری مدیریت

تفاوت های حسابداری مالی و حسابداری مدیریت

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - تفاوت های حسابداری مالی و حسابداری مدیریت