اقلام تشکیل دهنده ترازنامه

اقلام تشکیل دهنده ترازنامه

در اکثر نرم افزارهای حسابداری از جمله نرم افزار حسابداری باتیز ، ترازنامه وجود دارد. ترازنامه باید دارای اقلامی باشد که بدون آنها کامل نیست.
اقلام تشکیل دهنده ترازنامه
-

هر ترازنامه ای فارغ از شکل گزارشی یا حسابی آن، باید شامل اطلاعات زیر باشد (چه در نرم افزار حسابداری و چه به صورت دستی و کاغذی)

1- عنوان - هز تراز نامه باید دارای عنوان باشد. عنوان ترازنامه شامل سه سطر جداگانه است که باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

  • نام کامل واحد اقتصادی که در ردیف اول عنوان نوشته می شود. معمولا در نرم افزارهای حسابداری این عنوان به صورت یک معغیر گلوبال در نظر گرفته می شود.
  • در سطر دوم نام گزارش یا صورت حساب مالی می آید که همان "ترازنامه" می باشد و در دومین سطر عنوان، ذکر می شود.در نرم افزارهای حسابداری از جمله نرم افزار حسابداری باتیز تراز آزمایشی هم وجود دارد که باید عنوان آنرا تراز آزمایشی نوشت نه ترازنامه.
  • تاریخ گزارش که در سطر سوم عنوان می آید. تاریخ آخرین روزی که این گزارش نمایش می دهد، ذکر می شود. این مورد باید به تاریخ خاصی اشاره داشته باشد و نه به دوره زمانی خاصی. به عنوان مثال باید این قسمت به شکل یکی از تاریخ های زیر نوشته شود:  به تاریخ 29/12/1393 یا در تاریخ 29/12/1393

2- واحد اندازه گیری :

واحد اندازه گیری استفاده شده جهت ثبت رویدادهای مالی، باید در ترازنامه تهیه شده نمایش داده شود. این واحد در حال حاضر در ایران ریال می باشد ولی به احتمای زیاد در سال آینده تومان خواهد بود. و در کشورهای دیگر با توجه به واحد پولی آن کشور، واحد اندازه گیری متفاوت می باشد.
 

3- بخش حساب ها:

در این قسمت از ترازنامه مانده هر یک از حساب ها یا سرفصل های مربوط به گروه دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام نمایش داده می شود.

در صورتی که ترازنامه به شکل حساب تهیه شده باشد،  در سمت راست آن ابتدا دارایی ها و در سمت چپ آن، در قسمت بالا، ابتدا بدهی ها و در زیر آن ها حقوق صاحبان سهام نمایش داده می شود.در صورتی که ترازنامه به شکل گزارش تهیه شده باشد ابتدا دارایی ها نمایش داده می شوند، بعد از آن حساب بدهی ها در زیر دارایی ها نمایش داده می شود و در نهایت حقوق صاحبان سهام آورده می شود.

نکته: در بخش دارایی ها ابتدا دارایی های جاری و سپس دارایی های بلند مدت ذکر می شود و در بخش بدهی ها نیز ابتدا بدهی های جاری و سپس بدهی های بلند مدت ذکر می گردد.

(جهت اطلاع درباره مفاهیم جاری و بلند مدت به مقاله "طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها و تعریف آن ها" مراجعه نمایید).

4- جمع حساب ها:

پس از وارد کردن اطلاعات در ترازنامه باید جمع نهایی هر ستون نوشته شود. در نوشتن جمع نهایی باید موارد زیر رعایت شود:

در ترازنامه به شکل حساب، جمع دوطرف ترازنامه همیشه باید با هم مساوی می باشنددر ترارنامه به شکل گزارش باید جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام با جمع دارایی ها برابر باشد.

3- زیر جمع نهائی  دو خط موازی کشیده می شود.

 

کلاه به کلاه توسط صندوقدار چیست؟

یکی از روشهای برداشت غیر مجاز وجوه از خزانه چه صندوق باشد و چه چیز دیگر ، کلاه به کلاه کردن (Lapping)  است. 
در این روش ثبت وجه دریافتی از خریدار تا دریافت وجه از مشتری دیگر به تاخیر می افتد و از آنجاییکه حساب خریدار برای مدت کوتاهی ثبت نشده و نادرست باقی می ماند کشف آن براحتی امکان پذیر نیست. 
اینکار خاصیت بادکنکی دارد به این مفهوم که متصدی دریافت پول هر بار می تواند مبلغ بیشتری بردارد و مانده مربوط هر بار بزرگتر می شود تا جاییکه دیگر گردش نقدی برای پوشاندن تقلب کافی نباشد یا به اصطلاح بادکنک بترکد. 

 

سایر موارد

سایر مقالات

ایجاد محدوریت مالیاتی
با توجه به تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستق....
مواردی در مورد حسابداری
همانطور که می دانید در قانون مالیاتهای جدید پرداخت....
آیین نامه تنخواه گردان نمونه 2
در نرم افزار حسابداری ، تنخواه و تنخواه گردان یکی ....
گزارشگری مالی غیر شفاف خرید اعتباری در کارگزاری ها
استانداردهای حسابداری ، استانداردهایی هستند که تما....
حداقل حقوق بر اساس محاسبات جدید از دستمزد سال 96
بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار،‌ محاسبات جدید از....
نسخه 301 نرم افزار حسابداری باتیز
در روزهای آینده نسخه جدید نرم افزار حسابداری باتیز....