نقش گزارش ساز در نرم افزار حسابداری

نقش گزارش ساز در نرم افزار حسابداری

امروزه اکثر نرم افزار های حسابداری دارای سیستم گزارش ساز هستند که می توان بوسیله آنها گزارشات متنوعی از نرم افزار حسابداری استخراج کرد.
نقش گزارش ساز در نرم افزار حسابداری
-

هدف از طراحی ، تولید و استفاده از نرم افزار حسابداری در یک بنگاه اقتصادی و یا کسب و کار ، دریافت گزارشات قابل اتکا و مطمئن می باشد.

گزارش گیری از نرم افزار حسابداری یکی از مهمترین و می شود گفت یکی از اهداف استفاده از نرم افزار حسابداری است. بدون گزارش گیری ، نرم افزار حسابداری عملا بدون استفاده است و فقط هزینه مالی و زمانی بر کسب و کار تحمیل می کند.

برخی از گزارشات در نرم افزار حسابداری گزارشات روتین هستند. یعنی گزارشات استانداردی که همه نرم افزار های حسابداری آن گزارشات را دارند. برای مثال :

گزارش دفاتر حسابداری

این گزارشات که گردش یک حساب را در یک محدوده زمانی نمایش می دهند یکی از مشهورترین گزاراشات در نرم افزار حسابداری می باشد. هر کدام از سرفصل های حسابداری اعم از سرفصل های حساب کل یا معین و یا تفضیلی های شناور دارای گردش است و توسط این گزارش می توان گزارش گردش آنها را استخراج نمود.

 

گزارش تراز ها

تراز ها در حقیقت مانده حساب ها را در یک زمان به خصوص نمایش می دهند. بر خلاف دفاتر که فقط یک حساب را در هر لحظه نمایش می دهد ترازها لیست کلیه حسابها را نمایش می دهند ولی فقط گردش کل بدهکار و بستانکار و در نهایت مانده هر حساب را در یک سطر از گزارش نمایش می دهند.

 

گزارشات دلخواه

این نوع از گزارشات حسابداری به صورت پیش فرض در نرم افزار حسابداری وجود ندارد و می توان توسط گزارش ساز آنها را ایجاد نمود. 

در حالت خیلی پیشرفته ، گزارش ساز به چیزی به نام BI تبدیل می شود. این کلمه که به معنای هوشمندی کسب و کار است برای گزارشات مدیریتی پیشرفته بکار می رود و می تواند در یک نگاه وضعیت کلی کسب و کار را به شما نمایش دهد.

زیر سیستم گزارش ساز در نرم افزار حسابداری باتیز امکان ایجاد سه نوع گزارش را برای شما فراهم می کند.

گزارشات چاپی 

گزارشات چاپی ساده ترین نوع گزارش هستند که اطلاعات را به صورت جدولی و متنی به کاربر نمایش می دهند.

گزارشات چارتی

این نوع گزارشات به صورت نمودار گرافیکی اطلاعات را به کاربر نمایش می دهند. 

گزارشات گیج

همه شما با عقربه های کیلومتر شمار و بنزین و ... در خودرو آشنا هستید. همه آنها نمودارهایی به صورت گیج هستند. 

 

سایر موارد

سایر مقالات

نظر کمیسیون اصل 90 درباره سند خودرو
کمیسیون اصل 90 مجلس در جلسه ای درباره نقل و انتقال....
10 اصل مالی که باید صاحبان کسب و کار بدانند
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - 10 اصل مالی که بای....
مطالب جدید و سود مند حسابداری
نرم افزار حسابداری - با اجرائی شدن دستور العمل رئی....
دانلود نرم افزار حسابداری باتیز
دانلود نرم افزار حسابداری باتیز همراه با فیلم های ....
ثبت و اصلاح سند حسابداری 2
در نرم افزار حسابداری باتیز می خواهیم یک سند حسابد....
کنترل کیفیت نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری نیز مانند سایر محصولات تولیدی د....