ثبت های پیمانکاری در نرم افزار حسابداری مثال 1

ثبت های پیمانکاری در نرم افزار حسابداری مثال 1

ثبت های پیمانکاری در نرم افزار حسابداری باتیز - یکی از نرم افزار های حسابداری که برای پیمانکاری مناسب است نرم افزار حسابداری باتیز است که 6 سطحی است.
ثبت های پیمانکاری در نرم افزار حسابداری مثال 1
ثبت کارهایی که وظیفه پیمانکار نیست ولی پیمانکار در حین انجام کار ، آنها را انجام داده و به کارفرما ارائه می دهد. کارفرما یک پروژه به پیمانکار اصلی می دهد که انجام دهد. شرکت پیمانکار اصلی تمام پروژه و یا بخشی را به پیمانکار فرعی واگذار می کند.

حسابداری پیمانکاری دارای شرایط و ویژگی هایی است که حسابداران باید با آنها آشنا شوند و از تکنیک های آن باخبر باشند. در اینجا یک مثال از حسابداری پیمانکاری آورده می شود و در مقالات دیگر این بحث حسابداری پیمانکاری بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کارفرما یک پروژه به پیمانکار اصلی می دهد که انجام دهد. شرکت پیمانکار اصلی تمام پروژه و یا بخشی را به پیمانکار فرعی واگذار می کند.
پیمانکار فرعی در حین اجرای پروژه ، یک سری کارهایی انجام می دهد که وظیفه کارفرماست و در قرارداد نیست. مثلا قرار است قسمتی را فضای سبز کند و سبزه بکارد متوجه می شود که سنگ بزرگی در آنجا وجود دارد که باید بیرون آورده شود. سنگ را بیرون می آورد و به پیمانکار اصلی اعلام می کند. در اینجا می خواهیم ثبت های اسناد حسابداری را در نرم افزار حسابداری پیمانکاری مربوط به دفاتر پیمانکار فرعی و پیمانکار اصلی و کارفرما را توضیح دهیم.


***********************


ثبت های دفتر پیمانکار فرعی


1- اگر پیمانکار فرعی بخواهد بابت بیرون آوردن سنگ ، بهای تمام شده را (یعنی دقیقا پولی را که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخت کرده ) از پیمانکار اصلی بگیرد باید مستقیما پیمانکار اصلی را بدهکار کند بنابراین یک سند حسابداری به صورت زیر در نرم افزار حسابداری خود ثبت می کند:


(معین) حسابهای دریافتنی/ (تفضیلی) پیمانکار اصلی بدهکار به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخت کرده است.
صندوق / بانک / حسابهای پرداختنی بستانکار به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخته / یا باید بپردازد

 

2- اگر پیمانکار فرعی بخواهد بابت بیرون آوردن سنگ ، مبلغی اضافه تر به عنوان مثلا حق نظارت یا هر چیز دیگری از پیمانکار اصلی بگیرد باید هزینه های پروژه را بدهکار کند و بعد برای پیمانکار اصلی صورت وضعیت صادر کند بنابراین دو سند حسابدرای زیر را در نرم افزار حسابداری خود ثبت می کند:

ثبت اول :
هزینه های پروژه / (تفضیلی) پروژه  بدهکار به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخت کرده است.
صندوق / بانک / حسابهای پرداختنی بستانکار به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخته / یا باید بپردازد


ثبت دوم برای صدور صورت وضعیت   (چیزی شبیه فاکتور فروش و یا صورت حساب درآمد)
(حساب معین) حسابهای دریافتنی/ (تفضیلی) پیمانکار اصلی  بدهکار به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخت کرده است باضافه حق نظارت و یا هر عنوان دیگری
درآمد به میزان صورت وضعیت (یعنی مبلغ بالا) بستانکار


زمانی که پیمانکار اصلی پول صورت وضعیت را پرداخت می کند آنگاه باید سند زیر در نرم افزار حسابداری ثبت گردد.
بانک / صندوق بدهکار به میزان پولی که دریافت می کند.
(حساب معین) حسابهای دریافتنی/ (تفضیلی) پیمانکار اصلی (شرکت آقای حامد)  بستانکار به میزان پولی که دریافت کرده

 

ثبت های دفتر پیمانکار اصلی


اگر پیمانکار اصلی بخواهد بابت این کار دقیقا پولی را که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخته (باید بپردازد) از کارفرما بگیرد باید مستقیما کارفرما را بدهکار کند بنابراین ثبت زیر را می زند:


(حساب معین) حسابهای دریافتنی/ (تفضیلی) کارفرما بدهکار به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخت کرده است (یا باید بپردازد به پیمانکار فرعی).
صندوق / بانک / حسابهای پرداختنی بستانکار  به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخته / یا باید بپردازد

 

اگر پیمانکار اصلی بخواهد بابت بیرون آوردن سنگ ، مبلغی اضافه تر به عنوان مثلا حق نظارت یا هر چیز دیگری از کارفرما   بگیرد باید هزینه های پروژه را بدهکار کند و بعد برای کارفرما صورت وضعیت صادر کند بنابراین دو ثبت زیر را می زند:


ثبت اول :
هزینه های پروژه / (تفضیلی) پروژه  بدهکار به میزان پولی که باید به پیمانکار فرعی بدهد بابت بیرون  آوردن سنگ
صندوق / بانک / حسابهای پرداختنی بستانکار  به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ باید بپردازد

ثبت دوم برای صدور صورت وضعیت
(حساب معین) حسابهای دریافتنی/ (تفضیلی) کارفرما  بدهکار به میزان پولی که باید به پیمانکار فرعی بدهد باضافه حق نظارت و یا هر عنوان دیگری
درآمد به میزان صورت وضعیت (یعنی مبلغ بالا) بستانکار

 

زمانی که کارفرما پول صورت وضعیت را پرداخت می کند :
بانک / صندوق بدهکار به میزان پولی که دریافت می کند.
(حساب معین) حسابهای دریافتنی/ (تفضیلی) کارفرما   بستانکار به میزان پولی که دریافت کرده

 

ثبت دفاتر کارفرما ساده است:


هزینه های پروژه بدهکار
بانک بستانکار

 

منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

افزایش مالیات بیش از حد فعلی با منطق اقتصادی سازگار نیست

افزایش مالیات بیش از حد فعلی با منطق اقتصادی سازگار نیست

نرم افزار حسابداری باتیز ، افزایش مالیات بیش از ح

چهارشنبه 29 دی 1395

اسنپ و تپسی مالیات می دهند؟

اسنپ و تپسی مالیات می دهند؟

این روزها که بحث مالیات داغ شده است و دولت می خواه

دوشنبه 27 دی 1395

آغاز فرآیند اجرای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال مالی 1395

آغاز فرآیند اجرای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال مالی 1395

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

دوشنبه 27 دی 1395

۵ فرمان رئیس کل برای بانک ها

۵ فرمان رئیس کل برای بانک ها

رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌

ﺳﻪشنبه 21 دی 1395

نرم افزار حسابداری و حسابداری

نرم افزار حسابداری و حسابداری

رابطه بین نرم افزار حسابداری و حسابداری مانند رابط

دوشنبه 20 دی 1395

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

نرم افزار حسابداری باتیز - چک به عنوان مهمترین سند

دوشنبه 20 دی 1395

٧٠٠٠ مؤسسه خيريه، بدون ارائه گزارش مالي فعاليت اقتصادي مي‌كنند موسسات خيريه‌ تاجر

٧٠٠٠ مؤسسه خيريه، بدون ارائه گزارش مالي فعاليت اقتصادي مي‌كنند موسسات خيريه‌ تاجر

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

جزئیات معافیت مالیاتی با داشتن یک نشان ویژه

جزئیات معافیت مالیاتی با داشتن یک نشان ویژه

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

اخذ مالیات ارزش افزوده طلا از کل محصول یا اجرت ساخت؟

اخذ مالیات ارزش افزوده طلا از کل محصول یا اجرت ساخت؟

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

دادنامه 720 مورخ 95 9 23(ابطال بخشنامه شماره 1917 د 210-3 5 1394 صندوق بازنشستگی کشوری)

دادنامه 720 مورخ 95 9 23(ابطال بخشنامه شماره 1917 د 210-3 5 1394 صندوق بازنشستگی کشوری)

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

اتمام چرخه اول برنامه شتاب دهنده آینده دبی

اتمام چرخه اول برنامه شتاب دهنده آینده دبی

نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس ، اولین

ﺳﻪشنبه 14 دی 1395

جاذبه‌ گردشگری ایران در چین و نرم افزار حسابداری

جاذبه‌ گردشگری ایران در چین و نرم افزار حسابداری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس به

ﺳﻪشنبه 14 دی 1395

منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها شفاف می شود

منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها شفاف می شود

مجلس برای ایجاد شفافیت، دولت را مکلف کرد دریافت ها

شنبه 11 دی 1395

برجام سبب افزایش پروازهای عبوری از ایران

برجام سبب افزایش پروازهای عبوری از ایران

نرم افزار حسابداری باتیز به نقل از ایرنا گفت برجام

دوشنبه 6 دی 1395

همکاری ایران و روسیه تثبیت کننده بازار انرژی

همکاری ایران و روسیه تثبیت کننده بازار انرژی

نرم افزار حسابداری باتیز به نقل از ایرنا گفته است

شنبه 4 دی 1395

بودجه ساماندهی حاشیه نشینی 4700 میلیارد ریال

بودجه ساماندهی حاشیه نشینی 4700 میلیارد ریال

معاون وزیر راه و شهرسازی : بودجه ساماندهی حاشیه‌ ن

دوشنبه 29 آذر 1395

بازار سهام در محاصره معاملات کد به کد حقوقی‌ها

بازار سهام در محاصره معاملات کد به کد حقوقی‌ها

معامله‌گران بورس تهران در حالی که در روزهای گذشته

دوشنبه 29 آذر 1395

سند صادره از سوی شرکتهای خصوصی معتبرنیست

سند صادره از سوی شرکتهای خصوصی معتبرنیست

نشست حقوقی و تخصصی اعتبار سند رسمی در معاملات سند

دوشنبه 29 آذر 1395

همکاری مستقیم بانکی با ایران بزودی آغاز می شود

همکاری مستقیم بانکی با ایران بزودی آغاز می شود

رییس و مقام ارشد اجرایی اگزیم بانک* اندونزی از آغ

دوشنبه 29 آذر 1395

قاچاق کالا درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد

قاچاق کالا درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد

میزان انهدام کالای قاچاق در هفت‌ماهه سال 1395 معاد

یکشنبه 28 آذر 1395

سایر مقالات

هتل ها راهبردی برای توسعه گردشگری
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - هتل ها راهبردی برا....
10 اصل مالی که باید صاحبان کسب و کار بدانند
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - 10 اصل مالی که بای....
4 اصل از اصول حسابداری
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری و اهداف آن
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - اهمیت مدیریت ارتبا....
حسابداری پیمانکاری-قسمت 3-ثبت قراردادبا پیمانکار
گروه نرم افزار حسابداری باتیز و اتوماسیون اداری ا....
حسابداری پیمانکاری-قسمت7-روشها مختلف شناسایی درامد
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....