ثبت های پیمانکاری در نرم افزار حسابداری مثال 1

ثبت های پیمانکاری در نرم افزار حسابداری مثال 1

ثبت های پیمانکاری در نرم افزار حسابداری باتیز - یکی از نرم افزار های حسابداری که برای پیمانکاری مناسب است نرم افزار حسابداری باتیز است که 6 سطحی است.
ثبت های پیمانکاری در نرم افزار حسابداری مثال 1
ثبت کارهایی که وظیفه پیمانکار نیست ولی پیمانکار در حین انجام کار ، آنها را انجام داده و به کارفرما ارائه می دهد. کارفرما یک پروژه به پیمانکار اصلی می دهد که انجام دهد. شرکت پیمانکار اصلی تمام پروژه و یا بخشی را به پیمانکار فرعی واگذار می کند.

حسابداری پیمانکاری دارای شرایط و ویژگی هایی است که حسابداران باید با آنها آشنا شوند و از تکنیک های آن باخبر باشند. در اینجا یک مثال از حسابداری پیمانکاری آورده می شود و در مقالات دیگر این بحث حسابداری پیمانکاری بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کارفرما یک پروژه به پیمانکار اصلی می دهد که انجام دهد. شرکت پیمانکار اصلی تمام پروژه و یا بخشی را به پیمانکار فرعی واگذار می کند.
پیمانکار فرعی در حین اجرای پروژه ، یک سری کارهایی انجام می دهد که وظیفه کارفرماست و در قرارداد نیست. مثلا قرار است قسمتی را فضای سبز کند و سبزه بکارد متوجه می شود که سنگ بزرگی در آنجا وجود دارد که باید بیرون آورده شود. سنگ را بیرون می آورد و به پیمانکار اصلی اعلام می کند. در اینجا می خواهیم ثبت های اسناد حسابداری را در نرم افزار حسابداری پیمانکاری مربوط به دفاتر پیمانکار فرعی و پیمانکار اصلی و کارفرما را توضیح دهیم.


***********************


ثبت های دفتر پیمانکار فرعی


1- اگر پیمانکار فرعی بخواهد بابت بیرون آوردن سنگ ، بهای تمام شده را (یعنی دقیقا پولی را که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخت کرده ) از پیمانکار اصلی بگیرد باید مستقیما پیمانکار اصلی را بدهکار کند بنابراین یک سند حسابداری به صورت زیر در نرم افزار حسابداری خود ثبت می کند:


(معین) حسابهای دریافتنی/ (تفضیلی) پیمانکار اصلی بدهکار به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخت کرده است.
صندوق / بانک / حسابهای پرداختنی بستانکار به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخته / یا باید بپردازد

 

2- اگر پیمانکار فرعی بخواهد بابت بیرون آوردن سنگ ، مبلغی اضافه تر به عنوان مثلا حق نظارت یا هر چیز دیگری از پیمانکار اصلی بگیرد باید هزینه های پروژه را بدهکار کند و بعد برای پیمانکار اصلی صورت وضعیت صادر کند بنابراین دو سند حسابدرای زیر را در نرم افزار حسابداری خود ثبت می کند:

ثبت اول :
هزینه های پروژه / (تفضیلی) پروژه  بدهکار به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخت کرده است.
صندوق / بانک / حسابهای پرداختنی بستانکار به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخته / یا باید بپردازد


ثبت دوم برای صدور صورت وضعیت   (چیزی شبیه فاکتور فروش و یا صورت حساب درآمد)
(حساب معین) حسابهای دریافتنی/ (تفضیلی) پیمانکار اصلی  بدهکار به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخت کرده است باضافه حق نظارت و یا هر عنوان دیگری
درآمد به میزان صورت وضعیت (یعنی مبلغ بالا) بستانکار


زمانی که پیمانکار اصلی پول صورت وضعیت را پرداخت می کند آنگاه باید سند زیر در نرم افزار حسابداری ثبت گردد.
بانک / صندوق بدهکار به میزان پولی که دریافت می کند.
(حساب معین) حسابهای دریافتنی/ (تفضیلی) پیمانکار اصلی (شرکت آقای حامد)  بستانکار به میزان پولی که دریافت کرده

 

ثبت های دفتر پیمانکار اصلی


اگر پیمانکار اصلی بخواهد بابت این کار دقیقا پولی را که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخته (باید بپردازد) از کارفرما بگیرد باید مستقیما کارفرما را بدهکار کند بنابراین ثبت زیر را می زند:


(حساب معین) حسابهای دریافتنی/ (تفضیلی) کارفرما بدهکار به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخت کرده است (یا باید بپردازد به پیمانکار فرعی).
صندوق / بانک / حسابهای پرداختنی بستانکار  به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخته / یا باید بپردازد

 

اگر پیمانکار اصلی بخواهد بابت بیرون آوردن سنگ ، مبلغی اضافه تر به عنوان مثلا حق نظارت یا هر چیز دیگری از کارفرما   بگیرد باید هزینه های پروژه را بدهکار کند و بعد برای کارفرما صورت وضعیت صادر کند بنابراین دو ثبت زیر را می زند:


ثبت اول :
هزینه های پروژه / (تفضیلی) پروژه  بدهکار به میزان پولی که باید به پیمانکار فرعی بدهد بابت بیرون  آوردن سنگ
صندوق / بانک / حسابهای پرداختنی بستانکار  به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ باید بپردازد

ثبت دوم برای صدور صورت وضعیت
(حساب معین) حسابهای دریافتنی/ (تفضیلی) کارفرما  بدهکار به میزان پولی که باید به پیمانکار فرعی بدهد باضافه حق نظارت و یا هر عنوان دیگری
درآمد به میزان صورت وضعیت (یعنی مبلغ بالا) بستانکار

 

زمانی که کارفرما پول صورت وضعیت را پرداخت می کند :
بانک / صندوق بدهکار به میزان پولی که دریافت می کند.
(حساب معین) حسابهای دریافتنی/ (تفضیلی) کارفرما   بستانکار به میزان پولی که دریافت کرده

 

ثبت دفاتر کارفرما ساده است:


هزینه های پروژه بدهکار
بانک بستانکار

 

منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

کسب و کار شما هر چیزی که باشد ، وجود نرم افزار در

ﺳﻪشنبه 26 ارديبهشت 1396

لیست نرم افزار های حسابداری

لیست نرم افزار های حسابداری

مشخصات نرم افزار حسابداری بیت در سایت accsoft.ir ث

پنجشنبه 28 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

نرم افزار حسابداری - برخی از خبرهای حسابداری و اقت

شنبه 9 بهمن 1395

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

نرم افزار حسابداری - نمایندگان مجلس دستگاه‌ها و شر

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

چرا واردات تراریخته را 10 سال کتمان کردید؟ /کلانت

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

دست رانتخوارانِ چسبیده به دولتمردان را کوتاه کنید

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

شورای اقتصادی 5 ماه در اعلام نرخ خرید تضمینی محصول

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی برای حسابداران و مدیران مالی

اخبار متفرقه اقتصادی برای حسابداران و مدیران مالی

مذاکره ایران و ترکیه برای حذف دلار و یورو از تجارت

جمعه 8 بهمن 1395

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری که باید همه حسا

پنجشنبه 7 بهمن 1395

نرم افزار حسابداری و حسابداری

نرم افزار حسابداری و حسابداری

رابطه بین نرم افزار حسابداری و حسابداری مانند رابط

دوشنبه 20 دی 1395

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

نرم افزار حسابداری باتیز - چک به عنوان مهمترین سند

دوشنبه 20 دی 1395

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

شنبه 20 آذر 1395

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

یکشنبه 14 آذر 1395

آشنایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

آشنایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

گروه نرم افزار حسابداری - ، آشنایی با استاندارده

یکشنبه 14 آذر 1395

۶ دلیل که مشاغل پاره وقت برای شما بهتر هستند

۶ دلیل که مشاغل پاره وقت برای شما بهتر هستند

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

دوشنبه 17 آبان 1395

۳۰ چیز که هرگز نباید به رئیس‌تان بگویید.

۳۰ چیز که هرگز نباید به رئیس‌تان بگویید.

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - ، ۳۰ چیز که هرگز ن

یکشنبه 16 آبان 1395

در زمان ترک کارتان، چه باید بکنید؟

در زمان ترک کارتان، چه باید بکنید؟

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - در زمان ترک کارتان

شنبه 15 آبان 1395

این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است

این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - این حساب‌ها مشکوک

شنبه 8 آبان 1395

پیشنویس استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 12- مزایای بازنشستگی کارکنان

پیشنویس استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 12- مزایای بازنشستگی کارکنان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

شنبه 8 آبان 1395

آخرین خبرها از افزایش حقوق کارمندان و افزایش سن بازنشستگان

آخرین خبرها از افزایش حقوق کارمندان و افزایش سن بازنشستگان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

جمعه 7 آبان 1395

سایر مقالات

قضایای اثباتی و هنجاری نرم افزار حسابداری
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
روش های ثبت حسابداری موجودی و تاثیرش در سود و زیان
روش های ثبت حسابداری موجودی کالا در نرم افزار حساب....
فیلم آموزش حسابداری جلسه اول-قسمت 2- انگلیسی
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - فیلم آموزش حسابدار....
رابطه‌ی سود حسابداری و قیمت سهم
گروه نرم افزار حسابداری - رابطه‌ی سود حسابداری و ق....
فیلم آموزش استانداردهای حسابداری جلسه اول
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - فیلم آموزش استاندا....
۴ مورد از مزایای نرم افزار حسابداری و مالی
هنگامی که کسب و کاری را شروع می‌کنید، حتما به فکر ....