حسابداری پیمانکاری-قسمت 3-ثبت قراردادبا پیمانکار

حسابداری پیمانکاری-قسمت 3-ثبت قراردادبا پیمانکار

گروه نرم افزار حسابداری باتیز و اتوماسیون اداری ارگس - حسابداری پیمانکاری-قسمت 3-ثبت قراردادبا پیمانکار
حسابداری پیمانکاری-قسمت 3-ثبت قراردادبا پیمانکار
حسابداری پیمانکاری-قسمت 3-ثبت قراردادبا پیمانکار

انعقاد قرار داد با پیمانكار

پس از انتخاب پیمانکار ، قرارداد پیمانکاری بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار تنظیم می گردد و عملیات اجرای پیمان به صورت زیر انجام می گیرد :

 

  1.  گرفتن ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
  2.  تنظیم قرار داد پیمانكاري
  3.  ابطال ضمانت نامه شركت در مناقصه
  4.  تسلیم ضمانت نامه پیش پرداخت
  5.  تائیدیه پرداخت

 

گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات :

پیمانکار قبل از بستن قرارداد باید برای تضمین حسن انجام تعهدات خود معادل 5% مبلغ اولیه پیمان را به عنوان ضمانت نامه پرداخت کند ، بانکها برای صدور ضمانت نامه علاوه بر کارمزد و وثیقه معمولا  10 % مبلغ ضمانت نامه را به عنوان سپرده از پیمانکار مطالبه میکنندضمانت نامه یاد شده باید تا تاریخ صورت مجلس تحویل موقت معتبر باشد و تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده پیمانکار مکلف است آنرا به دستور کارفرما تمدید نماید و ارزش آن  120 %است.

 

ثبت مرحله گرفتن ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

فرض کنیم که مبلغ کل پیمان 10 میلیون ریال باشد. و هزینه صدور ضمانت نامه هم 65 هزار ریال باشد. بنابراین ضمانتنامه حسن انجام کار که 5 درصد می باشد برابر 500 هزار ریال است و سپرده نقدی معادل 10 درصد این 5 درصد برابر 50 هزار ریال می باشد. و یک سند حسابداری به صورت زیر در نرم افزار حسابداری باید ثبت شود

 

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

کارمزد ضمانت نامه حسن انجام کار

65,000

 

سپرده نقدي ضمانت نامه حسن انجام      

سپرده نقدي ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

50,000

 

بانک

كارمزد و سپرده نقدي ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

 

115,000

 

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

حساب انتظامی به عهده شرکت

ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

500,000

 

طرف حساب انتظامی    

ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

 

500,000

 

بانک معمولا برای صدور یک ضمانتنامه علاوه بر کارمزد ، معادل 120 درصد مبلغ ضمانتنامه وثیقه (بصورت سفته) دریافت می کند. چون مبلغ ضمانتنامه 500 هزار ریال است و بانک مبلغ 50 هزار ریال سپرده از ما نزد خود نگاه داشته بنابراین 120 درصد مبلغ (500,000 – 50,000) ریال را به صورت سفته و به عنوان وثیقه دریافت می کند.

 

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

حساب انتظامی به عهده شرکت

وثیقه صدور ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

540,000

 

طرف حساب انتظامی    

ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

 

540,000

 

 

تنظیم قرارداد پیمانکاری :

پس از تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات به کارفرما ، قرارداد پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار بسته می شود . هزینه تنظیم قرارداد در دفتر اسناد رسمی به عهده پیمانکار می باشد .

 ثبت مربوط به تنظیم قرار داد پیمانكاري :

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

پرداخت بابت ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمی

100,000

 

بانک / صندوق   

پرداخت بابت ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمی

 

100,000

 

 

ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه

پس از انعقاد قرارداد با پیمانکار ، ضمانتنامه های شرکت در مناقصه ابطال می شوند.

 ثبت مربوط به ابطال ضمانت نامه شركت در مناقصه در نرم افزار حسابداری پیمانکاری

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

طرف حساب انتظامي

ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه

500,000

 

حساب انتظامي

ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه

 

500,000

 

در این مرحله وثیقه ها (سفته های) نزد بانک هم آزاد می شوند

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

طرف حساب انتظامي

آزاد شدن وثیقه ضمانت نامه  شرکت در مناقصه

600,000

 

حساب انتظامي

آزاد شدن وثیقه ضمانت نامه  شرکت در مناقصه

 

600,000

 

تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

کارمزد ضمانت نامه  پیش پرداخت مناقصه

85,000

 

سپرده نقدي ضمانت نامه پیش پرداخت

سپرده نقدی ضمانت نامه  پیش پرداخت مناقصه

200,000

 

بانک

کارمزد و سپرده ضمانت نامه  پیش پرداخت مناقصه

 

285,000

 

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

حساب انتظامي بر عهده شرکت

ضمانت نامه  پیش پرداخت مناقصه معادل 20 درصد مبلغ پیمان

2,000,000

 

طرف حسابهای انتظامی

ضمانت نامه  پیش پرداخت مناقصه معادل 20 درصد مبلغ پیمان

 

2,000,000

 

 

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

حساب انتظامي بر عهده شرکت

وثیقه (سفته) ضمانت نامه  پیش پرداخت مناقصه معادل 20 درصد مبلغ پیمان

2,160,000

 

طرف حسابهای انتظامی

وثیقه ضمانت نامه  پیش پرداخت مناقصه معادل 20 درصد مبلغ پیمان

 

2,160,000

 

محاسبه وثیقه : معادل 120 % مبلغ ضمانت نامه پس از كسر 10 % سپرده نقدي

 

تاییدیه پیش پرداخت :

پس از تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت 20 تا 25 % مبلغ اولیه پیمان به پیمانکار پرداخت می شود .

ثبت مربوط به تائیدیه پیش پرداخت :

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

بانک / اسناد دریافتنی

پیش دریافت به اندازه 20 درصد مبلغ پیمان

2,000,000

 

پیش دریافت

پیش دریافت به اندازه 20 درصد مبلغ پیمان

 

2,000,000

 


منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

تعاریف مربوط به سوآپ مالی و نقدینگی

تعاریف مربوط به سوآپ مالی و نقدینگی

در این مقاله کوتاه دو مفهوم از مفاهیم حسابداری و ا

شنبه 18 آذر 1396

تعرفه اینترنت نامحدود تصویب شد

تعرفه اینترنت نامحدود تصویب شد

ارگس- معاون وزیر ارتباطات از تصویب سرویس اینترنت ن

دوشنبه 2 مرداد 1396

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

کسب و کار شما هر چیزی که باشد ، وجود نرم افزار در

ﺳﻪشنبه 26 ارديبهشت 1396

حذف ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از بیمه شخص ثالث

حذف ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از بیمه شخص ثالث

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

ﺳﻪشنبه 10 اسفند 1395

تغییر مالیات بر ارزش افزوده به مصرف  خنده سازمان مالیاتی، نگاه نگران مردم

تغییر مالیات بر ارزش افزوده به مصرف خنده سازمان مالیاتی، نگاه نگران مردم

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

ﺳﻪشنبه 10 اسفند 1395

افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم

افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

ﺳﻪشنبه 10 اسفند 1395

واتس‌اپ و روش رقابتی جدید

واتس‌اپ و روش رقابتی جدید

نرم افزار ارگس - واتس‌اپ ویژگی جدیدی شبیه استوری د

چهارشنبه 4 اسفند 1395

برنامه نویسی دولت برای دولت

برنامه نویسی دولت برای دولت

یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ گفت: این ت

یکشنبه 1 اسفند 1395

لیست نرم افزار های حسابداری

لیست نرم افزار های حسابداری

مشخصات نرم افزار حسابداری بیت در سایت accsoft.ir ث

پنجشنبه 28 بهمن 1395

تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها

تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها

گروه نرم افزار حسابداری باتیز به نقل از سایت های خ

ﺳﻪشنبه 26 بهمن 1395

خبرهای اقتصادی و حسابداری جدید 3

خبرهای اقتصادی و حسابداری جدید 3

نرم افزار حسابداری باتیز ، مدیر عامل انجمن صادرات

پنجشنبه 21 بهمن 1395

30 درصد از مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداریها به شهرکهای صنعتی تعلق گرفت

30 درصد از مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداریها به شهرکهای صنعتی تعلق گرفت

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

دوشنبه 18 بهمن 1395

 3 روز بارش مستمر در ایران ولی بارش ها هنوز منفی

3 روز بارش مستمر در ایران ولی بارش ها هنوز منفی

با وجود 3 روز بارش مستمر در اقصی نقاط کشور، در تما

دوشنبه 11 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

نرم افزار حسابداری - برخی از خبرهای حسابداری و اقت

شنبه 9 بهمن 1395

رکورد جدید علی‌بابا در فروش

رکورد جدید علی‌بابا در فروش

ارگس – شرکت علی‌بابا با افزایش ۵۴ درصدی در فروش و

شنبه 9 بهمن 1395

 رشد مخارج مصرفی در کدام دولت منفی شد

رشد مخارج مصرفی در کدام دولت منفی شد

نرم افزار حسابداری - نمودار رشد مخارج مصرفی دولت ه

شنبه 9 بهمن 1395

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

نرم افزار حسابداری - نمایندگان مجلس دستگاه‌ها و شر

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

چرا واردات تراریخته را 10 سال کتمان کردید؟ /کلانت

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

دست رانتخوارانِ چسبیده به دولتمردان را کوتاه کنید

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

شورای اقتصادی 5 ماه در اعلام نرخ خرید تضمینی محصول

جمعه 8 بهمن 1395

سایر مقالات

20 راه برای جذب مشتری
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
پاداش و روش های حسابداری درباره آن
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - پاداش و روش های حس....
8 عادت مدیران مالی و حسابداری خیلی موفق
اتوماسیون اداری قلم محصول شرکت ارگس در مقاله زیر ....
اصلاح نظام حسابداری در حال انجام است
گروه حسابداری ارگس - معاون نظارت مالی و خزانه داری....
فرضیه‌ی بازار کارا و مدل CAPM
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - فرضیه‌ی بازار کارا....
 نکات مهم در استخدام کارکنان
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....