حسابداری پیمانکاری-قسمت 3-ثبت قراردادبا پیمانکار

حسابداری پیمانکاری-قسمت 3-ثبت قراردادبا پیمانکار

گروه نرم افزار حسابداری باتیز و اتوماسیون اداری ارگس - حسابداری پیمانکاری-قسمت 3-ثبت قراردادبا پیمانکار
حسابداری پیمانکاری-قسمت 3-ثبت قراردادبا پیمانکار
حسابداری پیمانکاری-قسمت 3-ثبت قراردادبا پیمانکار

انعقاد قرار داد با پیمانكار

پس از انتخاب پیمانکار ، قرارداد پیمانکاری بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار تنظیم می گردد و عملیات اجرای پیمان به صورت زیر انجام می گیرد :

 

  1.  گرفتن ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
  2.  تنظیم قرار داد پیمانكاري
  3.  ابطال ضمانت نامه شركت در مناقصه
  4.  تسلیم ضمانت نامه پیش پرداخت
  5.  تائیدیه پرداخت

 

گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات :

پیمانکار قبل از بستن قرارداد باید برای تضمین حسن انجام تعهدات خود معادل 5% مبلغ اولیه پیمان را به عنوان ضمانت نامه پرداخت کند ، بانکها برای صدور ضمانت نامه علاوه بر کارمزد و وثیقه معمولا  10 % مبلغ ضمانت نامه را به عنوان سپرده از پیمانکار مطالبه میکنندضمانت نامه یاد شده باید تا تاریخ صورت مجلس تحویل موقت معتبر باشد و تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده پیمانکار مکلف است آنرا به دستور کارفرما تمدید نماید و ارزش آن  120 %است.

 

ثبت مرحله گرفتن ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

فرض کنیم که مبلغ کل پیمان 10 میلیون ریال باشد. و هزینه صدور ضمانت نامه هم 65 هزار ریال باشد. بنابراین ضمانتنامه حسن انجام کار که 5 درصد می باشد برابر 500 هزار ریال است و سپرده نقدی معادل 10 درصد این 5 درصد برابر 50 هزار ریال می باشد. و یک سند حسابداری به صورت زیر در نرم افزار حسابداری باید ثبت شود

 

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

کارمزد ضمانت نامه حسن انجام کار

65,000

 

سپرده نقدي ضمانت نامه حسن انجام      

سپرده نقدي ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

50,000

 

بانک

كارمزد و سپرده نقدي ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

 

115,000

 

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

حساب انتظامی به عهده شرکت

ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

500,000

 

طرف حساب انتظامی    

ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

 

500,000

 

بانک معمولا برای صدور یک ضمانتنامه علاوه بر کارمزد ، معادل 120 درصد مبلغ ضمانتنامه وثیقه (بصورت سفته) دریافت می کند. چون مبلغ ضمانتنامه 500 هزار ریال است و بانک مبلغ 50 هزار ریال سپرده از ما نزد خود نگاه داشته بنابراین 120 درصد مبلغ (500,000 – 50,000) ریال را به صورت سفته و به عنوان وثیقه دریافت می کند.

 

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

حساب انتظامی به عهده شرکت

وثیقه صدور ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

540,000

 

طرف حساب انتظامی    

ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

 

540,000

 

 

تنظیم قرارداد پیمانکاری :

پس از تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات به کارفرما ، قرارداد پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار بسته می شود . هزینه تنظیم قرارداد در دفتر اسناد رسمی به عهده پیمانکار می باشد .

 ثبت مربوط به تنظیم قرار داد پیمانكاري :

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

پرداخت بابت ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمی

100,000

 

بانک / صندوق   

پرداخت بابت ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمی

 

100,000

 

 

ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه

پس از انعقاد قرارداد با پیمانکار ، ضمانتنامه های شرکت در مناقصه ابطال می شوند.

 ثبت مربوط به ابطال ضمانت نامه شركت در مناقصه در نرم افزار حسابداری پیمانکاری

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

طرف حساب انتظامي

ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه

500,000

 

حساب انتظامي

ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه

 

500,000

 

در این مرحله وثیقه ها (سفته های) نزد بانک هم آزاد می شوند

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

طرف حساب انتظامي

آزاد شدن وثیقه ضمانت نامه  شرکت در مناقصه

600,000

 

حساب انتظامي

آزاد شدن وثیقه ضمانت نامه  شرکت در مناقصه

 

600,000

 

تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

کارمزد ضمانت نامه  پیش پرداخت مناقصه

85,000

 

سپرده نقدي ضمانت نامه پیش پرداخت

سپرده نقدی ضمانت نامه  پیش پرداخت مناقصه

200,000

 

بانک

کارمزد و سپرده ضمانت نامه  پیش پرداخت مناقصه

 

285,000

 

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

حساب انتظامي بر عهده شرکت

ضمانت نامه  پیش پرداخت مناقصه معادل 20 درصد مبلغ پیمان

2,000,000

 

طرف حسابهای انتظامی

ضمانت نامه  پیش پرداخت مناقصه معادل 20 درصد مبلغ پیمان

 

2,000,000

 

 

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

حساب انتظامي بر عهده شرکت

وثیقه (سفته) ضمانت نامه  پیش پرداخت مناقصه معادل 20 درصد مبلغ پیمان

2,160,000

 

طرف حسابهای انتظامی

وثیقه ضمانت نامه  پیش پرداخت مناقصه معادل 20 درصد مبلغ پیمان

 

2,160,000

 

محاسبه وثیقه : معادل 120 % مبلغ ضمانت نامه پس از كسر 10 % سپرده نقدي

 

تاییدیه پیش پرداخت :

پس از تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت 20 تا 25 % مبلغ اولیه پیمان به پیمانکار پرداخت می شود .

ثبت مربوط به تائیدیه پیش پرداخت :

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

بانک / اسناد دریافتنی

پیش دریافت به اندازه 20 درصد مبلغ پیمان

2,000,000

 

پیش دریافت

پیش دریافت به اندازه 20 درصد مبلغ پیمان

 

2,000,000

 


منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

افزایش مالیات بیش از حد فعلی با منطق اقتصادی سازگار نیست

افزایش مالیات بیش از حد فعلی با منطق اقتصادی سازگار نیست

نرم افزار حسابداری باتیز ، افزایش مالیات بیش از ح

چهارشنبه 29 دی 1395

اسنپ و تپسی مالیات می دهند؟

اسنپ و تپسی مالیات می دهند؟

این روزها که بحث مالیات داغ شده است و دولت می خواه

دوشنبه 27 دی 1395

آغاز فرآیند اجرای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال مالی 1395

آغاز فرآیند اجرای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال مالی 1395

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

دوشنبه 27 دی 1395

۵ فرمان رئیس کل برای بانک ها

۵ فرمان رئیس کل برای بانک ها

رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌

ﺳﻪشنبه 21 دی 1395

نرم افزار حسابداری و حسابداری

نرم افزار حسابداری و حسابداری

رابطه بین نرم افزار حسابداری و حسابداری مانند رابط

دوشنبه 20 دی 1395

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

نرم افزار حسابداری باتیز - چک به عنوان مهمترین سند

دوشنبه 20 دی 1395

٧٠٠٠ مؤسسه خيريه، بدون ارائه گزارش مالي فعاليت اقتصادي مي‌كنند موسسات خيريه‌ تاجر

٧٠٠٠ مؤسسه خيريه، بدون ارائه گزارش مالي فعاليت اقتصادي مي‌كنند موسسات خيريه‌ تاجر

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

جزئیات معافیت مالیاتی با داشتن یک نشان ویژه

جزئیات معافیت مالیاتی با داشتن یک نشان ویژه

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

اخذ مالیات ارزش افزوده طلا از کل محصول یا اجرت ساخت؟

اخذ مالیات ارزش افزوده طلا از کل محصول یا اجرت ساخت؟

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

دادنامه 720 مورخ 95 9 23(ابطال بخشنامه شماره 1917 د 210-3 5 1394 صندوق بازنشستگی کشوری)

دادنامه 720 مورخ 95 9 23(ابطال بخشنامه شماره 1917 د 210-3 5 1394 صندوق بازنشستگی کشوری)

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

اتمام چرخه اول برنامه شتاب دهنده آینده دبی

اتمام چرخه اول برنامه شتاب دهنده آینده دبی

نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس ، اولین

ﺳﻪشنبه 14 دی 1395

جاذبه‌ گردشگری ایران در چین و نرم افزار حسابداری

جاذبه‌ گردشگری ایران در چین و نرم افزار حسابداری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس به

ﺳﻪشنبه 14 دی 1395

منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها شفاف می شود

منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها شفاف می شود

مجلس برای ایجاد شفافیت، دولت را مکلف کرد دریافت ها

شنبه 11 دی 1395

برجام سبب افزایش پروازهای عبوری از ایران

برجام سبب افزایش پروازهای عبوری از ایران

نرم افزار حسابداری باتیز به نقل از ایرنا گفت برجام

دوشنبه 6 دی 1395

همکاری ایران و روسیه تثبیت کننده بازار انرژی

همکاری ایران و روسیه تثبیت کننده بازار انرژی

نرم افزار حسابداری باتیز به نقل از ایرنا گفته است

شنبه 4 دی 1395

بودجه ساماندهی حاشیه نشینی 4700 میلیارد ریال

بودجه ساماندهی حاشیه نشینی 4700 میلیارد ریال

معاون وزیر راه و شهرسازی : بودجه ساماندهی حاشیه‌ ن

دوشنبه 29 آذر 1395

بازار سهام در محاصره معاملات کد به کد حقوقی‌ها

بازار سهام در محاصره معاملات کد به کد حقوقی‌ها

معامله‌گران بورس تهران در حالی که در روزهای گذشته

دوشنبه 29 آذر 1395

سند صادره از سوی شرکتهای خصوصی معتبرنیست

سند صادره از سوی شرکتهای خصوصی معتبرنیست

نشست حقوقی و تخصصی اعتبار سند رسمی در معاملات سند

دوشنبه 29 آذر 1395

همکاری مستقیم بانکی با ایران بزودی آغاز می شود

همکاری مستقیم بانکی با ایران بزودی آغاز می شود

رییس و مقام ارشد اجرایی اگزیم بانک* اندونزی از آغ

دوشنبه 29 آذر 1395

قاچاق کالا درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد

قاچاق کالا درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد

میزان انهدام کالای قاچاق در هفت‌ماهه سال 1395 معاد

یکشنبه 28 آذر 1395

سایر مقالات

نقش و اهمیت تئوری حسابداری
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
چگونه نرم‌افزار حسابداری مناسب انتخاب کنیم
چگونه نرم‌افزار حسابداری مناسب انتخاب کنیم - پروس....
رویداد مالی و تاثیر آن بر معادله حسابداری 2
اتوماسیون اداری ارگس - ثبت رویداد های مالی در نرم....
روش های ثبت حسابداری موجودی و تاثیرش در سود و زیان
روش های ثبت حسابداری موجودی کالا در نرم افزار حساب....
خرید نرم افزار حسابداری برای سازمانها
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - خرید برای سازمانه....
تفاوت های حسابداری مالی و حسابداری مدیریت
نرم افزار حسابداری باتیز و اتوماسیون اداری قلم - ....