جرم انگاري مالياتي در قانون

جرم انگاري مالياتي در قانون

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - جرم انگاري مالياتي در قانون
جرم انگاري مالياتي در قانون
-

جلوگیری از اجرای قوانین مالیاتی و کمک به فرار مالیاتی جرم بزرگی محسوب می شود و در تمام کشورها با آن مقابله می شود. 

مهمترین موضوع در قوانين مالياتي، تخلفات مالياتي است که عبارت از فرار از پرداخت ماليات مي باشد که هميشه مورد توجه تمام کشورها قرار داشته است و همه تلاش مي کنند تا با تدوين مقررات بازدارنده، و همچنین بازرسی های بیشتر ميزان آن را به کمترين سطح ممکن برسانند.

اولين و مهم‌ترين قاعده در احتساب عملي به عنوان جرم، درج آن در قوانين و مقررات مربوط به آن موضوع مي باشد. در قوانين مالياتي کشور ما نيزاين نياز وجود داشت تا اعمالي که بر خلاف قوانين مالياتي هستند و باعث ناعدالتي در پرداخت ماليات و نرسيدن به اهداف مالياتي مي شوند به عنوان جرم تلقي شوند. 

اگر فرار از پرداخت مالیات به عنوان یک جرم در جامعه شناخته شود آنگاه می توان امید داشت که فرار مالیاتی کاهش یافته و کم کم از بین برود.

جرم‌انگاري را مي توان فرايندي دانست که به موجب آن قانونگذار فعل يا ترک فعلي را ممنوع و براي آن ضمانت اجراي کيفري وضع مي‌کند که در نظام‌هاي مالياتي اکثر کشورها به کار گرفته مي‌شود و به جرات مي توان گفت يکي از مهم‌ترين تحولات ايجادشده در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، جرم انگاري مالياتي و ضمانت هاي اجرايي آن است. 

در قانون ماليات‌هاي مستقيم تخلفات مالياتي همچون فرار مالياتي، صرفا ضمانت اجراي حقوقي داشت که تعلق جرائم نقدي ازجمله اين ضمانت‌ها محسوب مي‌شد ولي با تصوبب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم و بر اساس مواد 274 الي 279 مرتکبان جرائم مالياتي علاوه بر آن مشمول مجازات هاي کيفري نيز مي شوند.

بر اساس ماده 274 قانون، جرايم مالياتي همچون اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن، تنظيم دفاترو اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن و استفاده از كارت‌ بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي (در این باره مقاله جداگانه ای آمده است که می توانید به آنجا مراجعه نمایید. )، مشمول مجازات هاي درجه شش (حبس بيش از شش ماه تا دو سال، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال و ...) مي گردند و در صورتيکه شخص حقوقي مرتکب هريک از جرائم مالياتي شود، براي مدت شش ماه تا دوسال از يک يا چند فعاليت شغلي و اصدار برخي از اسناد تجاري منع خواهند شد. همچنين براساس قانون مرتکب يا مرتکبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازاتهاي مقرر، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه هاي متعلق قانوني و ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائي ميباشند.

در اصلاحيه جديد قانون، تخلفات ماموران مالياتي نيز مورد توجه قرار گرفت و بر اساس ماده 279 هرگونه دسترسي غيرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي در خصوص مسائلي غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات جرم بوده و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم ميشود. ساير مجازاتهاي قانوني مربوط به اين ماده با اقامه دعوي توسط ذينفعان و به تشخيص مراجع قانوني ذيصلاح تعيين ميشود.


منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

سایر مقالات

سطوح دسترسی در نرم افزار حسابداری باتیز
در این مقاله سعی بر این است که سطوح دسترسی در نرم ....
ارتباط چهار وظیفه مدیر و اطلاعات حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت اطلاعات مربوط به بهای تمام شده محص....
حداقل حقوق بر اساس محاسبات جدید از دستمزد سال 96
بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار،‌ محاسبات جدید از....
حسابداری پیمانکاری-قسمت 6-ثبت های دفاتر کارفرما
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
نمونه نامه ها در اتوماسیون اداری
گروه وبگردی نرم افزار اتوماسیون اداری قلم در این م....
یک سوال در مورد حسابداری حقوق و دستمزد
آیا میتوان سابقه بیمه تامین اجتماعی سالهای قبل که ....