نقش قیمت در نرم افزار حسابداری

نقش قیمت در نرم افزار حسابداری

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - نقش قیمت در
نقش قیمت در نرم افزار حسابداری
-

یکی از آیتم های اصلی و تاثیر گذار در خرید نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری یا هر محصول نرم افزاری دیگری بحث قیمت است. در بازاریابی نیز قیمت یکی از چهار آیتم اساسی است. در آمیخته بازاریابی بحث چهار پی را داریم. که یکی از آن پی ها مربوط به بحث قیمت می شود.

ولی واقعا یکی از سوالات اساسی در مورد خرید نرم افزار حسابداری و یا برنامه حسابداری این است که چرا این همه اختلاف قیمت وجود دارد. اختلافی در حد یک میلیارد تومان.

یک نرم افزار حسابداری 100 هزار تومانی با یک نرم افزار حسابداری 100 میلیون تومانی چقدر تفاوت دارند؟ چه آیتم هایی در نرم افزار حسابداری باعث می شود تا این همه اختلاف قیمت وجود داشته باشد؟

چند نکته را در این زمینه بنده یادآور می شوم امیدوارم که مناسب باشد:

نکته اول در مورد امکانات نرم افزار حسابداری است.

امکانات نرم افزار حسابداری یا اتوماسیون اداری و یا هر محصول نرم افزاری دیگری یکی از آیتم های تعیین کننده قیمت آن محصول نرم افزاری به حساب می آید. مثلا یک نرم افزار حسابداری در بازار داریم که فقط یک زیر سیستم است و امکانات محدودی دارد ولی یک نرم افزار حسابداری نیز داریم که حدود 20 زیر سیستم است و دارای امکانات وسیعی است که برای شرکت ها و کارخانجات صنعتی بزرگ مناسب است. نرم افزار حسابداری باتیز یکی از این نرم افزارها است که دارای قسمت مالی و انبار و فروش و حقوق و دستمزد و بهای تمام شده و اتوماسیون اداری است.

 

نکته دوم در مورد پشتیبانی نرم افزار حسابداری است.

پشتیبانی نرم افزار حسابداری یا اتوماسیون اداری و یا هر محصول نرم افزاری دیگری که شما خریداری می کنید از امکانات موجود در نرم افزار حسابداری مهمتر است. اگر نرم افزار حسابداری که شما خریداری می کنید دارای پشتیبانی قوی نباشد آنگاه اگر مشکل کوچکی پیش بیاید ، دیگر کاری از دست کسی ساخته نیست. مثل یک نیروگاه هسته ای که مشکل کوچکی پیدا کند فقط باید خاموش شود. 

نرم افزار حسابداری نیز اگر مشکل کوچکی پیدا کند و دارای پشتیبانی نباشد ، اطلاعات آن قابل اتکا نیست و بدرد نمی خورد و بنابراین باید کنار گذاشته شود.

 

نکته سوم در مورد تنوع امکانات نرم افزار حسابداری است.

برای اینکه این نکته را توضیح بدهم چند سوال کوچک می پرسم و سپس پاسخ آنها را مشخص می کنیم.

نرم افزار حسابداری 100 هزارتومانی دارای فاکتور فروش است و نرم افزار حسابداری 100 میلیون تومانی هم دارای فاکتور فروش است. اما آیا این دو فاکتور فروش یکسان هستند؟

 

نکته چهارم بحث انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری است

برای انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری باید ابتدا کسب و کار خود را در نظر بگیرید. آنگاه بر اساس آن بهترین نرم افزار حسابداری را برای کسب و کار خود انتخاب نمایید.

 


منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

سایر مقالات

اطلاعات پایه در اتوماسیون اداری
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - نرم افزار اتوماسیو....
برخی اخبار اقتصادی و حسابداری
جزئیات تخفیف 30 درصدی تعرفه 23 قلم کالای وارداتی ....
نحوه ورود به اتوماسیون اداری قلم
برای استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری قلم محصو....
برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری
برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری که باید همه حسا....
شرایط شناخت نرم افزار به عنوان دارایی
یک دارایی هنگامی معیار قابلیت تشخیص را در تعریف دا....
نقش و اهمیت تئوری حسابداری
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....