نرم افزار حسابداری - شرایط احراز بازنشستگی بانوان

نرم افزار حسابداری - شرایط احراز بازنشستگی بانوان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - نرم افزار حسابداری - شرایط احراز بازنشستگی بانوان
 نرم افزار حسابداری - شرایط احراز بازنشستگی بانوان
-

گزارش گروه وبگردی نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری داده پردازان ارگس حاکی است که :

سن بازنشستگی زنان، بر اساس بند ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی (مشاغل سخت و زیان آور)، ۵۵ سال است که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه میتواند بازنشسته شود. در صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوط باشد تا حداقل حقوق ارتقا خواهد یافت.

سن بازنشستگی سنی است که شخص می تواند در آن سن بازنشسته شود حتی اگر زیر 30 سال سابقه بیمه داشته باشد.

 

بر اساس این گزارش ، بانوانی که دارای ده سال سابقه و ۵۵ سال سن هستند بدون رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی (پرداخت حداقل حقوق) و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه میتوانند بازنشسته شوند. بر اساس همین اصلاحات، چنانچه بیمه شده متقاضی کمتر از ۱۰ سال سابقه داشته باشد با پرداخت یکجای حق بیمه سنوات کسری تا ده سال میتواند از مزایای این قانون بهره مند شود.

 

زنانی که سی سال تمام کار کرده باشند و حق بیمه مربوطه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده باشند، در صورتی که سن آنان به ۴۵ سال تمام برسد، میتوانند تقاضای بازنشستگی کنند. مستمری (حقوق و دستمزد زمان بازنشستگی) این گونه از بیمه شدگان بر اساس ۳۰ سال سابقه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 

بر اساس این اصلاحات ، کارفرما میتواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون تامین اجتماعی به کار خود ادامه داده اند از سازمان تامین اجتماعی تقاضا کند. بر این اساس کارفرما میتواند بازنشستگی بیمه شده زن را با ۶۰ سال سن از سازمان تامین اجتماعی درخواست کند (به شرط داشتن سابقه مورد نظر).

 

بانوانی که دارای ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند بدون شرط سنی میتوانند تقاضای بازنشستگی کنند.

 

زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق میتوانند بازنشسته شوند. در خصوص این گروه از بیمه شدگان در صورتی که مستمری استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوط کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش مییابد.

 

بانوان مشمول قانون کار با حداقل ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه با ۲۰ روز حقوق و دستمزد میتوانند بازنشسته شوند. بنابراین چنانچه فردی مشمول قانون کار است می تواند با ۵۰ سال سن و ۲۵ سال سابقه با ۲۵ روز حقوق بازنشسته شوند.

 

در برخی از نرم افزارهای حسابداری ، محاسبات پیچیده حقوق و دستمزد و مسائل بازنشستگی به صورت اتوماتیک انجام می شود.

 


منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

سایر مقالات

نصب و آموزش و استقرار نرم افزار حسابداری
نصب و آموزش و استقرار نرم افزار حسابداری سه مقوله ....
انواع ماهیت حساب ها در حسابداری
ماهیت یک حساب منظور همان “ماهیت بدهکار و بستانکار”....
ارجاعات داخلی در اتوماسیون اداری
ارجاعات داخلی در نرم افزار اتوماسیون اداری همان نا....
بازار کار حسابداری در ایران
نرم افزار حسابداری باتیز و اتوماسیون اداری قلم محص....
اقلام تشکیل دهنده ترازنامه
در اکثر نرم افزارهای حسابداری از جمله نرم افزار حس....
گزارش دفاتر در نرم افزار حسابداری
یکی از گزارشات اساسی نرم افزار حسابداری ، دفاتر حس....