اتوماسیون اداری در نرم افزار حسابداری

اتوماسیون اداری در نرم افزار حسابداری

برخی فکر می کنند که نرم افزار حسابداری و نرم افزار اتوماسیون اداری دو مقوله کاملا جدا از هم هستند ولی امروزه دیگر اینگونه نیست.
اتوماسیون اداری در نرم افزار حسابداری
-

نرم افزار اتوماسیون اداری یکی از زیر سیستم های نرم افزار حسابداری یکپارچه می تواند باشد. امروزه به علت توسعه نرم افزار حسابداری و نرم افزار اتوماسیون اداری ایندو نرم افزار بخشی از وظایف همیدگر را انجام می دهند و در حقیقت از یکدیگر خدماتی دریافت می کنند.

یعنی هم نرم افزار حسابداری خدماتی از نرم افزار اتوماسیون اداری دریافت می کند و هم نرم افزار اتوماسیون اداری از نرم افزار حسابداری خدمات دریافت می کند.

 

نرم افزار حسابداری می تواند برای گردش فرمهای خود در سازمان از موتور گردش نرم افزار اتوماسیون اداری استفاده نماید و همینطور نرم افزار اتوماسیون اداری هم برای ثبت برخی موارد مانند ثبت مرخصی ها و یا برخی گزارشات می تواند از اطلاعات نرم افزار حسابداری استفاده نماید.

در نرم افزار حسابداری باتیز که یک نرم افزار یکپارچه مالی و اداری می باشد هم زیر سیستم های مربوط به نرم افزارهای مالی وجود دارد مثل نرم افزار حسابداری مالی ، خزانه داری ، انبار و حسابداری انبار ، فروش و پخش و ... و هم نرم افزار های اداری وجود دارد از جمله نرم افزار اتوماسیون اداری قلم.

 

این نرم افزار به دو صورت تحت ویندوز و تحت وب قابل استفاده است و کاربران می توانند به صورت همزمان از هر دو نسخه آن به صورت کاملا یکسان استفاده نمایند.


منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

سایر مقالات

مبانی حسابداری و دلایل علی الراس شدن
نرم افزار حسابداری - دانستنیهای مالی ، کمیته بال چ....
آخرین نسخه نرم افزار حسابداری باتیز
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - آخرین نسخه باتیز....
 نرم افزار حسابداری - شرایط احراز بازنشستگی بانوان
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
برخی نکات مرتبط با حسابداری 2
نرم افزار حسابداری - نکات و قوانین و اخبار مرتبط ب....
ثبت و اصلاح سند حسابداری
در نرم افزار حسابداری باتیز و نرم افزار حسابداری ب....
حسابداری ابزاری برای نظارت بر فرایند اجرای قرارداد
قبلا گفتیم که حسابداری می تواند ابزاری برای بستن ق....