سوالات متداول

بسم الله الرحمن الرحیم

پاسخ به سوالات متداول(FAQ)

سوال:

هنگامی که نمی توان در نرم افزار حسابداری باتیز فاکتورهای فروش را دید باید چه کرد؟

پاسخ:

دیدن فاکتور های فروش مستلزم وجود 3مورد است:

1)دسترسی به انبار

2)دسترسی به شعب فروش

3)دسترسی به فاکتور های فروشی که باقی کاربران ثبت کرده اند

برای مورد اول به قسمت انبار ، تعریف انبار رفته و روی انبار کلیک کرده ،اگر اسم کاربر مورد نظر در قسمت پایین وجود نداشت از قسمت کاربر جدید اسم شخص مورد نظر را یافته و اضافه می کنیم.

برای مورد دوم به قسمت بازرگانی و فروش ،سیستم فروش رفته واز آنجا به تنظیمات شعب فروش رفته و اگر اسم شخص مورد نظر وجود نداشت از قسمت کاربر جدید آن را یافته و اضافه می کنیم.

برای مورد سوم به قسمت ابزارها و امکانات ،کاربران و سطوح دسترسی رفته و این قسمت را بر اساس نام شخص مورد نظر تنظیم کرده و اینگونه شخص قابلیت دیدن و دسترسی به فاکتورهای فروش را خواهد داشت.

در حالت عادی شماره فاکتور قابل تغییر نیست و برای رفع این مشکل باید به قسمت بازرگانی و فروش،سیستم فروش وسپس قسمت تنظیمات فروش با کد 111 مراجعه و در قسمت سمت راست با گذاشتن تیک در کنار گزینه امکان تغییر شماره فاکتور، می توانیم از این به بعد شماره فاکتورها را تغییر دهیم.