مطالب جدید و سود مند حسابداری

مطالب جدید و سود مند حسابداری

نرم افزار حسابداری - با اجرائی شدن دستور العمل رئیس کل سازمان امور مالیاتی ، «رسیدگی به تراکنش های بانکی » آغاز شد
مطالب جدید و سود مند حسابداری
-

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با ابلاغ دستورالعملی با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک»  در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، طی 12 بند به تشریح «نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش‌های بانکی واصله» پرداخت. 

📍طبق ماده 169 مکرر قانون جدید مالیات های مستقیم که از ابتدای امسال اجرایی شده است بانک ها موظف به ارائه انواع تراکنش های بانکی به سازمان امور مالیاتی هستند.

در پایان همین مقاله روش کاری که باید حسابداران هنگام ثبت اسناد حسابداری در نرم افزار حسابداری انجام دهند آمده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی، تاکید کرده است که رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، با همکاری گروه یا گروه های  ویژه رسیدگی مذکور که در سازمان های امور مالیاتی تشکیل می شود صورت خواهد گرفت  و مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

تقوی نژاد ضمن تشریح نحوه رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی با توجه به اینکه صاحب تراکنش ها، فرد حقیقی یا حقوقی باشد و یا دارای پرونده مالیاتی و یا فاقد آن باشد، در انتهای بخش اول دستورالعمل تاکید کرده است: از آنجایی که تراکنش های بانکی واصله می تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذی ربط حسب مورد الزامی خواهد بود.اما در بخش دوم این دستورالعمل با عنوان «نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش های بانکی واصله»طی 12 بند، جزئیات مربوط به این موضوع برای ادارات سازمان امور مالیاتی تشریح شده است. 

📍بر اساس بندهای 1 تا 3، تاکید شده است که موارد زیر جزو درآمدهای مودی مالیاتی محسوب نمی شود: تراکنش های مربوط بین حساب های مختلف یک مودی مالیاتی، واریزهای مربوط به وام ها و تسهیلات دریافتی و دریافتی های حاصل از طلب فرد به خاطر پرداخت های قبلی. 

📍در ماده 4 تاکید شده است که: در صورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره یا سایر منابع باشد، این موارد باید حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.ماده 5 نیز به لزوم تفکیک وجوه واریزی مربوط به فعالیت های  مشاغل مشمول ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره دارد.

📍 ماده 81 مربوط به معافیت فعالیت های کشاورزی و دامپروری از پرداخت مالیات است. 

📍طبق ماده 7 وجوه واریزی که مالیات آنها بر اساس مقررات قانون مالیات های مستقیم به صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام یا فروش املاک دریافت می شود، جداگانه بررسی و اقدام شود.

📍 ماده 8 نیز تاکید کرده است که واریزهای حاصل از موارد غیرمشمول جداگانه بررسی می شود.

📍 طبق ماده 10، واریزهای مربوط به درآمدهای اتفاقی نیز مشمول مالیات می شود. 

📍در ماده 12 نیز بر لزوم رسیدگی های لازم در خصوص مالیات بر ارزش افزوده در کنار مالیات های مستقیم، توسط ماموران رسیدگی کننده به تراکنش های بانکی تاکید شده است.

📍همچنین در ماده 6 آمده است: چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد.

📍در ماده  9 و 11 نیز به لزوم اخذ مالیات از آن بخش از دریافتی های مودی که مربوط به فعالیت های شغلی غیر معاف است تاکید کرده است.

📍 در ماده 9آمده است: چنانچه بر اساس بررسی های گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب های اشخاص ناشی از فعالیت های اقتصادی صاحب حساب است که قبلاً در محاسبه مالیات آنها به نحوی منظور نشده باشد، مطابق مقررات برای مطالبه مالیات اقدام شود.

📍 در ماده 11 نیز با اشاره به تطبیق وجوه دریافتی مودی با فعالیت های شغلی وی آمده است: درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه میشود

 

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در حسابداری و نرم افزار حسابداری چگونه است؟
موئدی ماليات بر ارزش افزوده باید عمليات زير را انجام داده و اسناد حسابداری لازم را در نرم افزار حسابداری خود ثبت نماید :


در هنگام خريد و يا دريافت خدمات : علاوه بـر بهـاي مـواد اوليه، حاصلضرب نرخ ماليات بر ارزش افزوده در  بهاي كالاي خريدار ي شده را به فروشنده بپردازد و آنرا در نرم افزار حسابداری ثبت نماید.

اين وجه پرداختي اعتبار مالياتي مؤدي و در واقـع طلـب او از سازمان امور مالياتي محسوب مي گردد. کد سرفصل حسابداری که برای آن در نظر گرفته می شود در قسمت حسابهای دریافتنی است.


در هنگـام فروش و يـا ارائـه خـدمات: عـلاوه بـر  بهـاي محـصول، حاصلضرب نرخ ماليات بـر ارزش افـزوده در بهـاي فـروش را از خريـدار كـالا يـا دريافت كننده خدمات اخذ مي كند و در نرم افزار حسابداری یک آرتیکل سند حسابداری برای آن ثبت می کند. کد سرفصل حسابداری هم که برای آن در نظر می گیرد جزء حسابهای پرداختنی است.

اين مبلغ كه اضافه بر قيمت كالا از خريـدار دريافت مي گردد بدهي فروشنده به سازمان امور مالياتي محسوب ميگردد.


در پايان هر دوره مالياتي ماليات بر ارزش افزوده
با توجه به اسناد حسابداری ثبت شده در نرم افزار حسابداری ، مـا بـه التفـاوت مبلـغ ماليات بر ارزش افزوده دريافتي در زمان انجام فروش ها با مبلغ ماليات بر ارزش افزوده پرداختي در زمان خريد محصولات را به سازمان امور مالياتي مي پردازد.


به ايـن ترتيـب كـل ماليـات بـر ارزش افزوده پرداختي در زمان انجام خريدها به مؤدي بازگردانده مي شود و حتي اگر ماليات بـر ارزش افزوده پرداختي بابت خريدهاي مؤدي بيشتر از دريافتي بابت فروش باشد، مؤدي مي تواند درخواست استرداد اضافه پرداختي ماليات بر ارزش افزوده را از سازمان امور مالياتي نماید

این کارها را باید حسابدار انجام داده تا مشمول جریمه نشود.

 

سایر موارد

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

کسب و کار شما هر چیزی که باشد ، وجود نرم افزار در

ﺳﻪشنبه 26 ارديبهشت 1396

لیست نرم افزار های حسابداری

لیست نرم افزار های حسابداری

مشخصات نرم افزار حسابداری بیت در سایت accsoft.ir ث

پنجشنبه 28 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

نرم افزار حسابداری - برخی از خبرهای حسابداری و اقت

شنبه 9 بهمن 1395

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

نرم افزار حسابداری - نمایندگان مجلس دستگاه‌ها و شر

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

چرا واردات تراریخته را 10 سال کتمان کردید؟ /کلانت

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

دست رانتخوارانِ چسبیده به دولتمردان را کوتاه کنید

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

شورای اقتصادی 5 ماه در اعلام نرخ خرید تضمینی محصول

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی برای حسابداران و مدیران مالی

اخبار متفرقه اقتصادی برای حسابداران و مدیران مالی

مذاکره ایران و ترکیه برای حذف دلار و یورو از تجارت

جمعه 8 بهمن 1395

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری که باید همه حسا

پنجشنبه 7 بهمن 1395

نرم افزار حسابداری و حسابداری

نرم افزار حسابداری و حسابداری

رابطه بین نرم افزار حسابداری و حسابداری مانند رابط

دوشنبه 20 دی 1395

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

نرم افزار حسابداری باتیز - چک به عنوان مهمترین سند

دوشنبه 20 دی 1395

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

شنبه 20 آذر 1395

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

یکشنبه 14 آذر 1395

آشنایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

آشنایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

گروه نرم افزار حسابداری - ، آشنایی با استاندارده

یکشنبه 14 آذر 1395

۶ دلیل که مشاغل پاره وقت برای شما بهتر هستند

۶ دلیل که مشاغل پاره وقت برای شما بهتر هستند

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

دوشنبه 17 آبان 1395

۳۰ چیز که هرگز نباید به رئیس‌تان بگویید.

۳۰ چیز که هرگز نباید به رئیس‌تان بگویید.

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - ، ۳۰ چیز که هرگز ن

یکشنبه 16 آبان 1395

در زمان ترک کارتان، چه باید بکنید؟

در زمان ترک کارتان، چه باید بکنید؟

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - در زمان ترک کارتان

شنبه 15 آبان 1395

این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است

این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - این حساب‌ها مشکوک

شنبه 8 آبان 1395

پیشنویس استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 12- مزایای بازنشستگی کارکنان

پیشنویس استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 12- مزایای بازنشستگی کارکنان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

شنبه 8 آبان 1395

آخرین خبرها از افزایش حقوق کارمندان و افزایش سن بازنشستگان

آخرین خبرها از افزایش حقوق کارمندان و افزایش سن بازنشستگان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

جمعه 7 آبان 1395

سایر خبرها

اصلاح ماده ۷ قانون کار
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - اصلاح ماده ۷ قانون....
دانلود نرم افزار حسابداری باتیز
دانلود نرم افزار حسابداری باتیز همراه با فیلم های ....
شناسایی مودی مالیاتی فراری از روی تراکنش  بانکی
نرم افزار حسابداری - وزیر امور اقتصادی و دارایی از....
نگاهی به تکالیف و حقوق مودیان در قانون مالیاتها
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
اخبار اقتصادی و مالی و حسابداری
تولید فیلم آموزشی نرم افزار حسابداری بیت ، انتصاب ....
نرم افزار حسابداری و کالای قاچاق صنف رایانه
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....