نکات مفیدی در حسابداری

نکات مفیدی در حسابداری

نکات متفرقه و مفیدی در مورد حسابداری و آموزش حسابداری که باید حسابداران آنها را بدانند
نکات مفیدی در حسابداری
-

1- دفاعیه مالیاتی

توصیه می شود برای این منظور از مشاورین مالیاتی آگاه و کار آزموده مدد بگیرید، این مشاورین با اتکا به قوانین و بخشنامه‌ها و آراء مالیاتی قادرند، دفاعیه مستند و مستدل تنظیم و با حضورو مذاکرات دفاعی در جلسه رسیدگی‌، ضریب موفقیت مودیان را در هیات ها افزایش دهند.

 
لازم به توضیح است که ماده ۹۷ ، به موجب بند ۲۲ ” قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394″‌، به طور کلی دستخوش تغییر شده، به این ترتیب که قرار است با برقراری نظام جامع مالیاتی، در سراسر کشور، دفاتر مودیان به طور کلی مورد رسیدگی قرار گیرد.

با این وجود از آنجا که مطابق تبصره ماده ۹۷ اصلاحی اخیر، در آن دسته از ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجرا در نیامده باشد، مواد ۹۷و ۹۸ ( موضوع تشخیص علی الراس ) و سایر مواد مرتبط (۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۴ و ۲۷۱) مصوب سال ۱۳۸۰ کماکان مجری خواهد بود. توصیه می شود مفاد مواد قانونی یاد شده، همچنان توسط مودیان و عوامل مالی و مالیاتی آنان مورد توجه قرار گیرد.


انتخاب  نماینده  بند ۳ ماده ۲۴۴

با عنایت به بند ۳ ماده ۲۴۴ ، مودی در انتخاب ” یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی” در قانون مختار است ، مشروط بر اینکه در متن اعتراض این انتخاب را به صراحت اعلام نماید ، در غیر اینصورت سازمان امور مالیاتی در انتخاب نماینده از میان تشکل های مذکور در بند ۳ ماده ۲۴۴ با توجه به نوع فعالیت مودی  مخیر خواهد بود .

در نتیجه در صورتیکه مودیان انتخاب خود را به صراحت در متن اعتراض خود قید ننمایند ، نمی توانند انتظار داشته باشند که نماینده تشکل مطلوب آنها قطعا در جلسه هیات حاضر شود .

 

با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶؛ حقوق ماهانه تا دو میلیون تومان از مالیات معاف شد
علی کاظمی،عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶:

🔸پیش از این دولت پیشنهاد کرده بود که سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان دولت ماهانه ۱.۵ میلیون تومان تعیین شود که با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت تا دو میلیون تومان در ماه افزایش یافت

 

مزایای حاصل از انتشار اسناد خزانه در بازار سرمایه ایران:

1) تصفیه بدهیهای دولت و تسری در پرداخت بدهیهای ایشان به پیمانکاران

2) ابزاری مؤثر برای بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی و تنظیم حجم نقدینگی

3) تعیین نرخ سود با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا

4) استخراج نرخ سود بدون ریسک مورد انتظار بازار در اقتصاد کشور

5)  تأمین کسری بودجه دولت

نرم افزار حسابداری باتیز نرم افزار حسابداری یکپارچه ای است که در حدود 20 زیر سیستم تولید شده است.

 

سایر موارد

سایر مقالات

راهکارهایی برای موسسات حسابداری در زمان کرونا
سعید جمشیدی فر در مقاله ای در مجله حسابدار رسمی را....
هزینه های شرکت ها و نرم افزار حسابداری
هزینه های شرکت و نرم افزار حسابداری - فردی به عنوا....
تعریف کدینگ حسابداری در نرم فزار حسابداری باتیز
برای تعریف کدینگ حسابداری در باتیز و سما و بیت ....
حق سنوات و پايه سنواتي چه تفاوتي باهم دارند؟
حسابداری حقوق و دستمزد یکی از مواردی است که باید ح....
نکاتی در مورد ثبت سند حسابداری
در نرم افزار حسابداری باتیز و نرم افزار حسابداری س....
تفاوت بیمه اختیاری بابیمه مشاغل آزاد تامین اجتماعی
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - تفاوت بیمه اختیاری....