مواردی در مورد حسابداری

مواردی در مورد حسابداری

همانطور که می دانید در قانون مالیاتهای جدید پرداخت های بالاتر از 5 میلیون حتما باید از بانک باشد. راهکاری برای پذیرش پرداختهای بالاتر از 5 میلیون تومان توسط سازمان امور مالیاتی
مواردی در مورد حسابداری
-

در امر حسابداری برخی مواقع پیش می آید که پرداختی بیش از 5 میلیون تومان داشته باشید . اگر میخواهید مخارج انجام شده شرکت مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار گیرد 

برای پرداختهای بالاتر از 5 میلیون تومان موارد زیر را انجام دهید:

1- چک صادره را منحصرا" از حساب شرکت و در وجه طرف حساب صادر کنید.

🔻2- ازآنجا که حساب بانکی اشخاص حقوقی عمدتا" فاقد کارت جهت انجام عملیات واریز وجه بوده و امکان پرداخت وجه اینترنتی نیز در آنها غیر فعال میباشد همچنین استفاده از امکان کارت مجازی و پرداخت اینترنتی که توسط برخی بانکها ارائه میگردد بسیار دشوار است ؛

 چک طرف حسابهای دولتی و سازمانهای غیر دولتی مانند :
- سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه ماهانه کارکنان
-سازمان امور مالیاتی بابت مالیات حقوق یا مالیات عملکرد شرکت و...
-اداره ارزش افزوده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده فصلی
-و سایر ارگانها ، نهادها و سازمانهای دیگر

 را دقیقا" با همان مبلغ و در وجه همان سازمان صادر نمائید.

اگر آن ارگان فاقد رویه دریافت چک بود یا به هر دلیل از دریافت چک خودداری نمود ، چک را در حساب بانکی تنخواه دار یا صندوقدار شرکت (بهتر است از شرکاء و سهامداران نباشد) نقد نموده و از محل حساب بانکی او بصورت کارت به کارت یا اینترنت بانک پرداخت نمائید.

توجه گردد که حساب بانکی تنخواه دار یا صندوقدار شرکت بایستی فقط جهت امور شرکت استفاده شده ،از استفاده تنخواه دار یا صندوقدار از این حساب برای مصارف شخصی  جدا" اجتناب شده و گردش آن حساب بانکی عینا" در حسابها منعکس گردد.

🔻3-در مواردی که مبالغ خیلی بیشتر از5 میلیون تومان نیست ، تحصیلدار شرکت (در صورت اطمینان) میتواند چک را پشت نویسی و نقد نموده و مبلغ آن را بدون واسطه طی فیش بانکی به حساب مورد نظر واریز نماید.

🔻4- از دریافت کننده وجوه رسید دریافت ممهور به مهر و امضاء اخذ شده یا روی برگ پرداخت چک شرکت ، مهر و امضاء دریافت شود.

نگهداری رسید دریافت چک یا فیش واریزی یا رسید کارت به کارت یا اینترنت بانک و ضمیمه نمودن به سند حسابداری ضروری است.

🔻5-مجددا" توصیه میشود که از حسابهای بانکی مدیران، شرکاء و سهامداران به جای حساب بانکی شرکت یا صندوقدار یا تنخواه دار استفاده نگردد
چك مشتريان در حساب  بانكي شركت نقد گردددوهرگزازآن جهت بازپرداخت بدهي استفاده .نگردد

بنابراین در زمان صدور سند حسابداری در نرم افزار حسابداری باید به موارد بالا توجه کافی را مبذول دارید.

 

سایر موارد

سایر مقالات

کنترل کیفیت نرم افزار حسابداری 2
در مقاله قبلی بحث کنترل کیفیت نرم افزار حسابداری ب....
کنترل های داخلی حسابهای بانکی
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - کنترل های داخلی حس....
اخبار حسابداری جدید 951107
در زمینه حسابداری و مالی اخبار و قوانینی وجود دارد....
نرم افزار حسابداری مزایا و فواید - قسمت اول
نرم افزار حسابداری باتیز - نرم افزار حسابداری مزای....
۶ دلیل که مشاغل پاره وقت برای شما بهتر هستند
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
مدارک پیوست در اتوماسیون اداری
نرم افزارهای اتوماسیون اداری دارای یک امکان هستند ....