مديريت حسابهاي دريافتني

مديريت حسابهاي دريافتني

در حسابداری و نرم افزار حسابداری یک سرفصل حسابداری وجود دارد با عنوان حسابهای دریافتنی که در قدیم به آن بدهکاران و یا بدهکاران تجاری گفته می شد.
مديريت حسابهاي دريافتني
-

از نظر حسابداری و مالي ارزش پولي حسابهاي دريافتني را مي توان به دو بخش تقسيم كرد : 

يك بخش هزينه نقدي شركت براي تامين كالاهايي كه فروخته شده اند و 

بخش ديگر تفاوت بين هزينه هاي نقدي و فروش كالاهاست.

🔹تصميم در مورد اعطاي اعتبار 

معمولاَ شركتها به سه گروه از مشتريان خود اعتبار مي دهند.

🔹اعطاي اعتبار به افراد و اشخاص حقیقی 

شركتها غالياَ براي افرادي كه از شركت كالا مي خرند اعتباري در نظر مي گيرند . معمولاَ تجار كوچك به مشتريان خود مستقيماَ اعتبار نمي دهند بلكه كارتهاي اعتباري مشتريان را مي پذيرند . البته گاهی هم اعتبار می دهند. بستگی به نوع معامله و کسب و کار و نحوه کار حسابداری آنها و بازاریابی آنها دارد.

🔹ارزيابي مخاطره  

ارزيابي مخاطره تحليلي كمي از احتمال عدم پرداخت بهاي كالاهايي است كه مشتري نسيه خريداري كرده است ، ارزيابي مزبور در تصميم گيري نسبت به ارائه اعتباربه يك مشتري كمك مي كند. 

🔹اعتبار تجاري 

در اكثر معاملات بين شركتها خريدار فوراَ پول پرداخت نمي كند  و هيچ قراداد رسمي وام را  نيز  امضاء  نمي كند  . معمولاَ فروشنده از خريدار مي خواهد كه بهاي كالا را تا زمان معيني پرداخت كند. در اینجاست که معمولا محاسبات راس گیری و راس گیری چک و اسناد به میان می آید. در اینجا نرم افزار راس گیری چک می تواند کمک شایانی هم به فروشنده و هم به خریدار نماید.

معمولاَ شرايط اعتباري شركت در يك بازار خاص رقابتي بوسيله بازار تعيين مي شود . شركتهاي يك رشته خاص شرايط اعتباري مشابهي دارندو معمولاَشرايط اعتباري آنها نيز مشابه است .

 

🔹ويژگيهاي مشتري
  
مديران اعتبارات غالباَ ارزيابي مخاطره اعطاي اعتبار را بر اساس خصوصيات مشتري قرار مي دهند كه اين خصوصيات عبارتنداز :

1- تمايل مشتري به پرداخت بدهي كه مهمترين ويژگي است .
2- شرايط كلي اقتصادي و وضعيت اشتغال مشتري 
3- توانايي مشتري براي پرداخت بدهي كه از طريق جريان نقدينه مشتري مشخص مي شود .
4-  خدمات مالي بيشتري كه به رابطه ارزش ويژه با بدهي ها بستگي دارد.
5- دارايي كه بيشتر مي تواند وثيقه وام قرار دهد . 

🔹سياست اعتباری

تصميم در مورد اعطاي اعتبار  به يك مشتري خاص تا حدي به سياست كلي اعتباري شركت بستگي دارد .چنانچه در مورد اعطاي اعتبار سياست سخت گيرانه اي مد نظر باشد .


و از نظر انتخاب مشتري نيز سخت گيري اعمال شود ميزان سرمايه گذاري در حسابهاي دريافتي كمتر خواهد بود . سطح بدهي هاي مشكوك الوصول و سوخت شده پايين و حجم فروش نيز احتمالاَ پايين خواهد آمد .

 

🔹مخاطره حسابهاي دريافتني 

در شرايط عادي كل زيان حاصل از عدم دريافت مطالبات را مي توان با دقت قابل قبولي پيش بيني كرد لخصوص اگر شركت سياست اعتباري خود را تغييرندهد و مشتريان زيادي داشته باشد .

🔹كنترل حسابهاي دريافتني

هرچه سرعت پرداخت مشتريان كمتر باشد سرمايه گذاري شركت در حسابهاي دريافتني بيشتر خواهد بود .متوسط دوره وصول مطالبات معياري ساده براي محاسبه متوسط تعداد روزهايي است كه پرداخت مشتريان طول مي كشد 

متوسط دوره وصول مطالبات = حسابهاي دريافتني تقسیم بر فروش نسيه روزانه

در نرم افزار حسابداری مانده حساب حسابهای دریافتنی میزان طلب شرکت از بدهکاران به حساب می آید و این حساب بسیار مهم می باشد زیرا بالا رفتن آن می تواند به عنوان یک شمشیر دو سر عمل نماید.

 

سایر موارد

سایر مقالات

نمونه نامه ها در اتوماسیون اداری
گروه وبگردی نرم افزار اتوماسیون اداری قلم در این م....
سه ویژگی نرم افزار حسابداری پیمانکاری باتیز
نرم افزار حسابداری باتیز به علت ساختار کدینگ و نحو....
نرم افزار حسابداری و زیر سیستم انبار
در خیلی از نرم افزار های حسابداری که در حال حاضر د....
اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6
نرم افزار حسابداری - برخی از خبرهای حسابداری و اقت....
اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن
نرم افزار حسابداری - نمایندگان مجلس دستگاه‌ها و شر....
روش حل اختلاف با سازمان امور مالیاتی
گاهی اوقات بین حسابدارن و سازمان امور مالیاتی اختل....