ایجاد محدوریت مالیاتی

ایجاد محدوریت مالیاتی

با توجه به تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ و اظهار نظر دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی ؛
ایجاد محدوریت مالیاتی
-

🔸فعلاً ظهرنویسی اسناد تجارتی برات، سفته و به ویژه چک (با توجه به اهمیت کاربردی آن) جهت  ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ مبادلات اقتصادی (خرید کالا، خدمات و انجام هزینه) به مؤدیان مالیاتی پیشنهاد نمی گردد.

🔸وضعیت در مورد اسناد تجارتی در وجه حامل که ضرورتاً جهت انتقال آنها نیازی به ظهرنویسی نمی‌باشد و صرفاً با قبض و اقباض قابل انتقال هستند به طریق اولی قابل تعمیم است.

🔸 به نظر می رسد قانونگذار با تصویب این مقرره مالیاتی؛ با فاصله گرفتن از اوصاف اسناد تجارتی مقرر در قانون تجارت، در پی محدود کردن کاربرد اسناد تجارتی صرفاً در میان «دارندگان بلافصل» و اسقاط ضمنی وصف «قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی» برای مؤدیان مالیاتی بوده است.

 

بر اساس ماده ۵ قانون چک در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، 

به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، 

گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید.

چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

 

مراحل ادعای داشتن سابقه در بیمه تامین اجتماعی :

🔰🔰

🔸در صورتی که کارفرما بدون توجه به ماده 39 قانون تامین اجتماعی در زمان اشتغال کارکنان تحت شمول،از بیمه نمودن کارکنان خود، خودداری کند شخص مدعی باید :

 🔸در صورتی که فرد هیچ گونه مدرک و مستندی ندارد باید به اداره کل کار مراجعه و شکوائیه ای تنظیم کند. اداره کار موضوع را بررسی و نظر خود را پس از بررسی های کارشناسی به فرد و بیمه تامین اجتماعی اعلام می کند. رای اداره کار برای تامین اجتماعی لازم الاجر می باشد.

 

قابل توجه موديان گرامی مشمول ارائه صورت معاملات فصلی

🔸 به اطلاع مي رساند سازمان درحال بررسی تمديد مهلت  ارائه فهرست صورت معاملات فصل پاييز ۱۳۹۵ مي باشد. مراتب نحوه و مهلت ارائه، متعاقباً به اطلاع موديان گرامی خواهد رسيد.

 سازمان امور مالياتی کشور

 

سایر موارد

سایر مقالات

نقش نرم افزار حسابداری در بالا بردن دقت اطلاعات
یکی از مزایای نرم افزار حسابداری بالا بردن دقت در ....
نرم افزار حسابداری مزایا و فواید - قسمت اول
نرم افزار حسابداری باتیز - نرم افزار حسابداری مزای....
نکات حسابداری در مورد انحلال شرکت
نرم افزار حسابداری - اشخاص حقوقی که انحلال خود را ....
نرم افزار حسابداری یا ERP
نرم افزار حسابداری چیست؟ نرم افزار ERP چیست و تفاو....
نکات مفیدی در حسابداری 3
نرم افزار حسابداری - باید نسبت به اصلاح ساختار بان....
قضایای اثباتی و هنجاری نرم افزار حسابداری
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....