درج و جابجایی اسناد حسابداری

درج و جابجایی اسناد حسابداری

درج و جابجایی اسناد حسابداری یکی از امکانات نرم افزار حسابداری باتیز است و کاربرد آن برای جابجا کردن اسناد بر اساس تاریخ است که در زیر می آید.
درج و جابجایی اسناد حسابداری
-

یکی از امکاناتی که معمولا برای هر نرم افزار حسابداری مورد نیاز است بحث درج و جابجایی اسناد حسابداری است. گاهی اوقات پیش می آید که یک سند حسابداری از قلم می افتد و در تاریخ مناسب و به موقع ثبت نمی شود. بلکه بعد از مدتی اسناد و مدارک به دست حسابدار می رسد ولی زمانی به دست می رسد که تاریخ آن سند گذشته است و تعدادی سند به تاریخ بعد از آن در نرم افزار حسابداری ثبت شده است.

مثلا فرض کنید که مدارک سند حسابداری که باید در تاریخ 15 مهر ثبت می شد در تاریخ 13 آبان به دست حسابدار برسد. این در حالی است که سندهای حسابداری تا تاریخ 10 آبان ماه در سیستم ثبت شده اند . اکنون ما یک سند حسابداری باید در نرم افزار حسابداری ثبت کنیم که تاریخ آن 15 مهرماه باشد. بنابراین باید شماره این سند هم با تاریخ آن همخوانی داشته باشد.

روش کار در نرم افزار حسابداری باتیز به این صورت است :

1- ابتدا یک سند حسابداری به تاریخ 15 مهرماه ثبت می کنیم. مانند سندهای دیگر که ثبت می کنیم. پس تا اینجا هیچ فرقی بین ثبت این سند و سندهای دیگر وجود ندارد.

2- وارد منوی درج و جابجایی اسناد حسابداری می شویم. فرمی مشابه فرم زیر نمایش داده می شود.

درج و جابجایی سند حسابداری

 

3- در این فرم می خواهیم سندی که تازه ثبت کرده ایم و تاریخ آن 15 مهر است را به جای اصلی آن منتقل کنیم. بنابراین در جلوی "سند شماره"  این سند را انتخاب می کنیم. دکمه .... را می زنیم تا لیست اسناد حسابداری ثبت شده در سیستم نمایش داده شود. 

4- "به جای سند شماره " اولین سندی است که در تاریخ 16 مهر ثبت شده است. یعنی می خواهیم سند تاریخ 15 مهر را به جای اصلی خود که قبل از سندهای تاریخ 16 مهر است منتقل کنیم.

5- به تاریخ هم همان 15 مهر ثبت می شود.

با زدن دکمه تایید عمل انتقال سند حسابداری در نرم افزار حسابداری باتیز انجام می شود. سندهای قبل از تاریخ 15 مهر تغییری نمی کنند ولی سندهای بعد از تاریخ 15 مهر شیفت پیدا می کنند و شماره آنها تغییر می کند. بنابراین اگر روکش سند گرفته اید باید سندهایی که شماره آنها تغییر کرده است را دوباره پرینت بگیرید.

 

سایر موارد

سایر مقالات

راس گیری چک چیست؟
راس گیری چک به دو صورت انجام می شود. در این مقاله....
ماجرای تصویب حق مسکن کارگران چه بود؟
ماجرای تصویب حق مسکن کارگران چه بود؟....
برخی امکانات اتوماسیون اداری ارگس
نرم افزار اتوماسیون اداری ارگس دارای امکانات متعدد....
نمونه آیین نامه تنخواه گردان در حسابداری
یکی از امکانات نرم افزار حسابداری ، بحث تنخواه گرد....
شناسایی مودی مالیاتی فراری از روی تراکنش  بانکی
نرم افزار حسابداری - وزیر امور اقتصادی و دارایی از....
راهکارهایی برای موسسات حسابداری در زمان کرونا
سعید جمشیدی فر در مقاله ای در مجله حسابدار رسمی را....