حسابداری پیمانکاری-قسمت 2-مناقصه و انتخاب پیمانکار

حسابداری پیمانکاری-قسمت 2-مناقصه و انتخاب پیمانکار

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - حسابداری پیمانکاری-قسمت 2-مناقصه و انتخاب پیمانکار
حسابداری پیمانکاری-قسمت 2-مناقصه و انتخاب پیمانکار
حسابداری پیمانکاری-قسمت 2-مناقصه و انتخاب پیمانکار

برای اینکه یک عملیات پیمانکاری به مرحله اجرا برسد و به یک پیمانکار واگذار شود معمولا یک سری کارهای مقدماتی صورت می پذیرد. این کارهای مقدماتی معمولا به تولید یک RFP می انجامد. یک سری تحقیقات و بررسي هایي  به منظور تعیین هدف طرح ، شناخت اجزاء ، داده ها و همچنین امكانات فني و اجرایي با توجه به تجهیزات ، نیروي انساني ، سایر امكانات و محدودیت ها و بالاخره حدود سرمایه گذاري ،و زمان اجرا ، تعیین بهره وري و تعیین اثرات اجتماعي و اقتصادي ناشي از اجراي طرح صورت می پذیرد.

بعد از تهیه RFP نوبت به تعیین پیمانکار می رسد. تعیین پیمانکار برای اجرای کار به سه صورت انجام میگیرد:


الف ( مناقصه عمومی :

در مناقصه عمومی یک آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار چاپ می شود و از تمام کسانی که توانایی انجام کار را دارند دعوت می شود که در مناقصه شرکت کنند.

در این حالت مراحل کار به صورت زیر است:

  1. چاپ آگهی در روزنامه برای دعوت از پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه
  2. فروش یا توزیع اسناد و مدارک مناقصه (که معمولا RFP هم در این مدارک موجود است)
  3. شرکت در مناقصه توسط پیمانکاران
  4. انتخاب پیمانکار

 

  • چاپ آگهی در زورنامه های کثیر الانتشارمعمولا در چند نوبت انجام می شود. پیمانکارن باید با مراجعه به روزنامه های کثیر الانتشار از این آگهی ها باخبر شوند تا بتوانند در مناقصات مذکور شرکت کنند. برخی شرکت ها هم هستند که این آگهی ها را جمع آوری و دسته بندی می کنند. پیمانکاران می توانند با پرداخت مبلغی به این شرکتها این اطلاعات را از آنها خریداری کنند. مثلا می توان در برخی از این سایت ها که به جمع آوری اطلاعات مناقصات کل کشور اقدام می کنند و پرداخت حق عضویت ماهیانه از مناقصات کشور باخبر شد.

 

  • در مرحله فروش اسناد مناقصه ، پیمانکار پس از باخبر شدن از مناقصه باید اسناد و مدارک شرکت در مناقصه را خریداری کند. در این حالت باید هزینه خرید اسناد مناقصه را در دفاتر ثبت نماید. این اولین ثبتی است که در نرم افزار حسابداری و دفتر پیمانکار ثبت می شود.

 

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

هزینه ها

بابت خرید اسناد مناقصه

300,000

 

بانک/صندوق

بابت خرید اسناد مناقصه

 

300,000

 
  • در مرحله شرکت در مناقصه ، پیمانکار باید اسناد مناقصه را تکمیل و تحویل دهد. معمولا اسناد مناقصه را در سه پاکت آماده و تحویل می دهند. پاکت اول مربوط به رزومه و مجوزها و تاریخچه شرکت می شود. پاکت دوم مربوط به مسائل فنی و اجرایی و تا حدودی زمانبندی اجرای کار می شود و پاکت سوم هم قیمت در آن ذکر شده است.

 

در این مرحله برای شرکت در مناقصه معمولا پیمانکار باید معادل پنج درصد مبلغ پیشنهادی را به عنوان ضمانتنامه شرکت در مناقصه بپردازد. مثلا اگر قیمت پیشنهادی یک پیمانکار برای انجام کار یک میلیارد تومان است باید مبلغ 50 میلیون تومان ضمانتنامه همراه با اسناد مناقصه بدهد. این به این علت است که اگر پیمانکار به عنوان نفر اول انتخاب شد ولی انصراف داد هزینه های مربوطه از وی اخذ گردد.

 

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

هزینه ها

کارمزد بانک جهت صدور ضمانتنامه شركت درمناقصه

250,000

 

بانک

کارمزد بانک جهت صدور ضمانتنامه شركت درمناقصه

 

250,000

 

 

 

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

حساب انتظامي به عهده شرکت

صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه

50,000,000

 

طرف حساب انتظامي

صدور ضمانت نامه شركت درمناقصه

 

50,000,000

 

 

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

حساب انتظامي به عهده شرکت

وثیقه ضمانت نامه شركت در مناقصه

60,000,000

 

طرف حساب انتظامي

وثیقه ضمانت نامه شركت در مناقصه

 

60,000,000

 

 

 

  • در مرحله انتخاب پیمانکار ، معمولا کمیسیون معاملات تشکیل می شود و پاکت های هر پیمانکار باز می شود و بررسی می شود. ابتدا پاکت روزمه و مجوزها باز می شود. در صورتی که این پاکت مورد تایید باشد نوبت به پاکت دوم و سوم می رسد. مثلا برای انجام یک پروژه ممکن است که پیمانکار باید دارای رتبه A از طرف یک سازمان باشد. اگر پیمانکار نتواند در پاکت شماره یک گواهی رتبه بندی A را ارائه نماید پاکت دوم و سوم بررسی نمی شوند.

 

ب ( مناقصه محدود :

در این حالت معمولا از چند پیمانکار (مثلا سه پیمانکار) که توانایی انجام کار را داشته باشند دعوت می شود که در مناقصه شرکت کنند. بدیهی است که فقط پیمانکارانی می توانند در این مناقصه شرکت کنند که دعوت نامه دریافت کرده باشند.

 

ج ( ترک مناقصه :

بعلت وجود شرایط خاص و بر اساس گزارش توجیهی کارفرما و بنا به تشخیص هیات ترک مناقصه انجام می شود .

نام دیگر ترک مناقصه ، ترک تشریفات می باشد.

 

 

زمانی که پیمانکار انتخاب شد باید هزینه های شرکت در مناقصه را به سرفصل پیمان در دست اجرا منتقل نماید و سند حسابداری زیر را در نرم افزار حسابداری ثبت نماید:

 

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

انتقال هزینه شركت در مناقصه به حساب پیمان در جریان

 

550,000

 

هزینه های شرکت در مناقصه

انتقال هزینه شركت در مناقصه به حساب پیمان در جریان

 

 

550,000

 

 


منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

سایر مقالات

نقش نرم افزار حسابداری در بالا بردن دقت اطلاعات
یکی از مزایای نرم افزار حسابداری بالا بردن دقت در ....
سیر تکاملی توجیهات مقررات افشا حسابداری
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری
برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری که باید همه حسا....
انبار و حسابداری انبار در نرم افزار حسابداری
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
نقش گزارش ساز در نرم افزار حسابداری
امروزه اکثر نرم افزار های حسابداری دارای سیستم گزا....
کارتابل نامه ها در اتوماسیون اداری
در نرم افزار اتوماسیون اداری قلم ، کارتابل نامه ها....