-

یکی از قسمت های اساسی در نرم افزار حسابداری ، تعریف کدینگ حسابداری است. عنوان دیگر کدینگ حسابداری ، سرفصل های حسابداری نام دارد. کدینگ حسابداری پایه و اساس گزارشگری مالی است و معمولا نرم افزار های حسابداری روی کدینگ حسابداری متنور زیادی می دهند.

تعداد سطوح کدینگ حسابداری در نرم افزار حسابداری ، یک پارامتر مهم و اساسی محسوب می شود. مثلا برخی نرم افزارهای حسابداری سه سطحی و برخی دیگر چهار سطحی و به همین صورت در برخی دیگر 6 سطحی و 7 سطحی و ... هستند. اما تعداد سطوح کدینگ حسابداری به چه معناست.

ما در اینجا نرم افزار حسابداری همکاران سیستم و نرم افزار حسابداری باتیز را بررسی می کنیم که هر دو 6 سطحی هستند. این دو نرم افزار دارای سه سطح گروه و کل و معین هستند و سه سطح تفضیل شناور هم دارند.

اولین سطح کد حساب گروه حساب است. در سطح گروه ، سرفصل های حسابداری به 9 گروه تقسیم می شوند.:

گروه دارائیهای جاری

گروه دارائیهای بلند مدت

گروه بدهیهای جاری

گروه بدهیهای بلند مدت

گروه سرمایه و حقوق صاحبان سهام

گروه درآمد ها

گروه هزینه ها

گروه بهای تمام شده

گروه حسابهای انتظامی و کنترلی


در فیلم های آموزشی که در قسمت دانلودها در سایت قرار گرفته است درباره کدینگ حسابداری توضیح کاملی آمده است. برای دانلود این فیلم ها می توانید از لینک زیر به قسمت دانلود ها بروید.

دانلود فیلم های آموزش نرم افزار حسابداری

گروه دارائیهای جاری را می توان در سطح کل به سه قسمت موجودی نقد و بانک - حسابهای دریافتنی - اسناد دریافتنی تقسیم بندی کرد.

گروه بدهیهای جاری را نیز می توان در سطح کل به حسابهای پرداختنی - اسناد پرداختنی و .. تقسیم بندی کرد.

 

اما سه سطح بعدی حسابداری در نرم افزار حسابداری باتیز ، همان سه سطح تفضیلی شناور هستند. سطح چهارم که همان تفضیلی ها هستند و سطح پنجم که می توان به عنوان مرکز هزینه در نظر گرفت و سطح ششم که می توان به عنوان پروژه در نظر گرفت.

 

برای توضیحات تکمیلی و تعریف کدینگ حسابداری در نرم افزارهای حسابداری به فیلم آموزش کدینگ حسابداری که توسط استاد محمدی در وب سایت آموزش آنلاین ارگس قرار گرفته است مراجعه نمایید.

اصول کدینگ حسابداری

 

 

سطح گروه را برخی از حسابداران به عنوان سطح در نظر نمی گیرند و کل را به عنوان سطح اول در نظر می گیرند ولی در نرم افزار همکاران سیستم و نرم افزار حسابداری باتیز گروه حسابها به عنوان یک سطح حسابداری در نظر گرفته شده است. به این ترتیب اگر گروه حسابها را یک سطح در نظر بگیریم ، آنگاه نرم افزار حسابداری باتیز دقیقا مانند نرم افزار حسابداری مالی همکاران سیستم 6 سطحی خواهد بود که سه سطح گروه و کل و معین به صورت ساختار درختی دارد و 3 سطح هم تفضیل به صورت شناور دارد.

 


منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است