• پشتیبانی فنی شنبه تا چهار شنبه ساعات 10 صبح تا 17 عصر
  • 2822359(0921) , 1759294(0936)

دانلود

درباره ما در مورد bg
دانلود کنید

فیلم آموزش استانداردهای حسابداری جلسه اول

فیلم آموزش استانداردهای حسابداری جلسه اول

در این جلسه سه موضوع مورد بررسی قرار گرفته است:

1- انواع دیدگاهها در حسابداری و تفاوت آنها

2- روشهای قیاسی و استقرایی در تهیه تئوری حسابداری

3- دلیل نیاز به استانداردهای حسابداری