به گزارش گروه نرم افزاری ارگس ، بخشنامه دستمزد ۱۴۰۰ به ادارات کار استانها ابلاغ شده است . افزایش کمک هزینه مسکن کارگران نیز جهت تصویب نهایی از سوی وزیر کار تقدیم دولت شده است. افزایش حق مسکن کارگران نیاز به تصویب دولت دارد و وزیر کار نیز در آخرین جلسه شورای عالی کار (اواخر […]

به گزارش گروه نرم افزاری ارگس ، بخشنامه دستمزد ۱۴۰۰ به ادارات کار استانها ابلاغ شده است . افزایش کمک هزینه مسکن کارگران نیز جهت تصویب نهایی از سوی وزیر کار تقدیم دولت شده است.

افزایش حق مسکن کارگران نیاز به تصویب دولت دارد و وزیر کار نیز در آخرین جلسه شورای عالی کار (اواخر اسفندماه ۱۳۹۹) اعلام کرد که افزایش کمک هزینه مسکن را با قید فوریت به دولت ارسال می‌کند تا از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا شود.

تاجیک ، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت : مطابق با اخبار اعلام شده، درخواست افزایش کمک هزینه مسکن کارگران به دولت ارسال شده و بدون در نظر گرفتن زمان تصویب آن در دولت ، باید از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ در دستمزد کارگران لحاظ شده و مابه‌التفاوت ماه‌های قبل از آن به کارگران پرداخت شود.

تاجیک یاد آوری کرد که مصوبه شورای عالی کار افزایش کمک هزینه مسکن از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان است.

وی درباره اینکه آیا بخشنامه دستمزد ۱۴۰۰، مصوبه شورای عالی کار، به ادارات کار استان‌ها ابلاغ شده است، یا خیر، گفت: بخشنامه دستمزد ۱۴۰۰ ابلاغ شده است.

با توجه به اینکه باید افزایش حق مسکن کارگران از فروردین پرداخت شود بنابراین کارفرمایان بهتر است که این پرداختی را از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ انجام دهند و منتظر تصویب آن توسط دولت نمانند.

  • نویسنده : ارگس