به گزارش ارگس از مهر ، سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت که گیرندگان چک‌های جدید باید به سامانه صیاد مراجعه کنند. بر اساس گزارش صادره روزانه حدود ۳۰ هزار فقره چک در سامانه صیاد ثبت می شود. بانک مرکزی در گزارشی از خانم نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک، آورده است که چک‌های […]

به گزارش ارگس از مهر ، سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت که گیرندگان چک‌های جدید باید به سامانه صیاد مراجعه کنند. بر اساس گزارش صادره روزانه حدود ۳۰ هزار فقره چک در سامانه صیاد ثبت می شود.

بانک مرکزی در گزارشی از خانم نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک، آورده است که چک‌های جدید از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ توزیع شده است و مورد استقبال عموم قرار گرفته است و روزانه چیزی در حدود ۳۰ هزار فقره چک در سامانه صیاد ثبت می‌شود.

وی گفته است که ثبت چک در سامانه صیاد کافی نیست و علاوه بر آن گیرنده چک نیز بایستی به سامانه صیاد مراجعه کند و دریافت چک را تأیید کند و در صورتی که چک مورد تأیید گیرنده نیست، مراتب عدم تأیید خود را اعلام کند.

لازم به ذکر است که دریافت کنندگان چک‌های جدید، برای جلوگیری از بروز مشکلات، هنگام دریافت چک به سامانه صیاد مراجعه کرده و تأیید یا عدم تأیید اطلاعات را اعلام کند.