تفاوتهای اصلی حسابداری بازرگانی با حسابداری دولتی

تفاوتهای اصلی حسابداری بازرگانی با حسابداری دولتی

بین حسابداری بازرگانی و حسابداری دولتی تفاوتهایی است که در این مقاله به آنها می پردازیم.
تفاوتهای اصلی حسابداری بازرگانی با حسابداری دولتی
-

حسابداری بازرگانی همانگونه که از اسمش پیداست مخصوص شرکت های بازرگانی است که برای کسب سود تاسیس شده اند. این شرکت ها برای اهداف بازرگانی و کسب سود به فعالیت می پردازند و اساس ارائه خدمات و کالای آنها بر همین هدف کسب سود استوار است بنابراین نرم افزار حسابداری مخصوص به خود را دارند. بنابراین :

اولین تفاوت بین حسابداری بازرگانی و حسابداری دولتی در اهداف این دو نهفته است. 

هدف اصلی موسسات بازرگانی تحصیل سود است . و منظور اصلی ازتاسیس سازمانهای دولتی ارائه خدمات و کالا به مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنان ، افزایش رفاه ، انجام وظایف ناشی از تصدی دولت و … می باشد .


تفاوت دوم در صورتهای مالی است .

طبق استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی اساسی در حسابداری بازرگانی عبارت است از:
الف : ترازنامه
ب : سود و زیان
ج : صورتحساب سود و زیان انباشته
د : صورت جریان وجوه نقد

و یادداشتهای مالی که جزء لاینفک صورتهای مالی اساسی است و بدون آنها خیلی از موارد مربوط به حسابها که در ترازنامه آمده است افشا نمی شود.


صورتهای مالی سازمانهای دولتی :
الف : ترازنامه هر یک از حسابهای مستقل و تراز نامه ترکیبی از کلیه حسابهای مستقل
ب: صورتحساب درآمدها ، هزینه ها و تغییرات در مازاد برای هر یک از حسابهای مستقل و نیز صورتهای ترکیبی آنها
ج: صورت مقایسه درآمدهای شناسایی شده با در آمدهای پیش بینی شده و هزینه های انجام شده با اعتبارات مصوب


سومین تفاوت بین حسابداری بازرگانی و دولتی در اجرای قوانین و مقررات است.

در حسابداری دولتی ، قوانین و مقررات علاوه بر نظارت وحاکمیت بر عملیات حسابداری تعیین کننده اختیارات ، وظایف و مسئولیتهای ذیحسابان ، مدیران و مسئولان مالی و اداری سازمانهای دولتی نیز هستند . این قوانین و مقررات حتی در صورت تضاد با اصول پذیرفته شده حسابداری تا زمانی که تغییر نیافته یا اصلاح نشده اند لازم الاجرا هستند .


چهارمین تفاوت لزوم تهیه و اجرای بودجه و اعمال کنترل بودجه ای است.

کنترل بودجه ای از مقایسه درآمدهای پیش بینی شده با درآمدهای وصول شده ( تحقق یافته) و اعتبارات پیش بینی شده در بودجه مصوب در مقایسه با هزینه های انجام شده صورت میپذیرد .


پنجمین تفاوت در حسابهای مستقل است.

یکی از اساسی ترین تفاوتهای بین حسابهای دولتی و بازرگانی وجود حسابهای مستقل می باشد . هر حساب مستقل عبارت است از وجوه نقد یا سایر داراییها و منابع مالی که برای اجرای برنامه ها و عملیات معین یا نیل به اهداف مشخص طبق قوانین و مقررات ایجاد میشود .


ششمین تفاوت در مبنای حسابداری است که ایندو از آن پیروی می کنند.

در سیستم حسابداری بازرگانی از مبنای تعهدی استفاده میشود ولی در حسابداری دولتی میتوان از مبنای نقدی ، تعهدی ، نیمه تعهدی ، تعهدی تعدیل شده و نقدی تعدیل شده استفاده کرد .


هفتمین تفاوت در شکل و ترکیب سازمانی و حدود مسئولیت است. 

در سازمانهای دولتی حدود ، وظایف ، اختیارات و مسئولیت کارکنان بوسیله قانون و مقررات تعیین شده اند و مدیران این قبیل از موسسات در مقابل عموم مردم قوه مقننه ، قوه قضاییه و بالاخره روسای خود مسئولند.

 

بر اساس موارد بالا ، نرم افزار حسابداری شرکت های بازرگانی با نرم افزار حسابداری دولتی متفاوت خواهد بود و این دو گرچه نرم افزار حسابداری نامیده می شوند ولی دارای ویژگی های خاص خود می باشند.

 

 

سایر موارد

سایر خبرها

شاخص بورس با شاخص‌های اقتصادی در تناقض است
به گزارش خبرنگار حسابداری ارگس شاخص بورس این روزها....
رصد شرکت های صوری و برخورد قاطع با این شرکت ها
به دلیل خلاهای قانونی، رویه های غلط موجود و سایر ع....
ویندوز ایکس پی و نسخه بعدی نرم افزار حسابداری باتیز
نسخه بعدی نرم افزار حسابداری باتیز با ویندوز ایکس ....
چه کسانی مشمول پرداخت ۴ درصد مالیات نمی شوند
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
افزايش درآمد مالياتي در سال آینده
جلسه ستاد بودجه هزار و چهارصد تحت عنوان «بخشنامه ب....
بررسی لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم
بیش از دو سال از وعده های مکرر برای تعیین تکلیف لا....