• پشتیبانی فنی شنبه تا چهار شنبه ساعات 10 صبح تا 17 عصر
  • 2822359(0921) , 1759294(0936)

مقالات

نظارت های دیوان محاسبات طبق «استاندارد حسابرسی» باشد

نظارت های دیوان محاسبات طبق «استاندارد حسابرسی» باشد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به دیوان محاسبات، خواستار پیگیری و نظارت این نهاد نظارتی بر اجرای درست «حسابداری تعهدی» براساس «استانداردهای حسابداری بخش عمومی» و دستورالعمل های وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.

بیشتر بخوانید