نرم افزار حسابداری بهای تمام شده

نرم افزار حسابداری بهای تمام شده ارگس مخصوص شرکت های بزرگ صنعتی و تولیدی است. این نرم افزار که گاهی اوقات نرم افزار حسابداری صنعتی نامیده می شودبرای محاسبه بهای تمام شده کالای تولید شده به کار می رود. در اینجا برخی از امکانات نرم افزار بهای تمام شده ارگس را که در نرم افزار حسابداری باتیز و نرم افزار حسابداری سما وجود دارد ذکر می کنیم.

نرم افزار حسابداری باتیز دارای ماژول بهای تمام شده و کنترل تولید می باشد. این نرم افزار برای محاسبه بهای تمام شده محصولات تولید شده در واحدهای صنعتی طراحی و تولید شده است. 

این نرم افزار حسابداری به صورت یکپارچه است و می تواند برای شرکت هایی که تولید مرحله ای و یا سفارش کار دارند مورد استفاده قرار گیرد.

بهای تمام شده محاسبه شده بر اساس بهای تمام شده مواد مستقیم به صورت واقعی باضافه محاسبه دستمزد مستقیم واقعی است و سربار را به صورت استاندارد جذب می کند. بنابراین بهای تمام شده محاسبه شده توسط نرم افزار حسابداری باتیز به واقعیت بسیار نزدیک می باشد.

همچنین نرم افزار قادر است که گزارشات مربوط به مواد مصرفی و دستمزد و سربار جذب شده در محصول تولید شده را به تفکیک برای شما گزارش نماید. و در آخر انحرافات صورت گرفته از استاندارد را نیز گزارش دهد.


نرم افزار حسابداری-نرم افزار حسابداری یکپارچه-نرم افزار حسابداری بهای تمام شده

 غرفه : تولید و بهای تمام شده قیمت : 0ريال  0ريال وضعیت : فعال 17/03/1395