نرم افزار حسابداری 6 سطحی در نمادپا            تاريخ : 1391/10/26
گزيده مطلب

زیر سیستم حسابداری مالی که در نمادپا وجود دارد یک نرم افزار حسابداری 6 سطحی است که دارای امکانات زیر می باشد.

 • کدینگ حسابداری
  • طبقه بندی حساب ها در سطوح گروه ، کل، معین
  • تعریف حسابهای تفصیلی به شکل یگانه و شناور
  • مرتبط کردن یک تفصیلی با معین های مختلف
  • تنظیم تعداد ارقام کدینگ حسابداری
 • عملیات اسناد حسابداری
  • ثبت اطلاعات سند به صورت موقت
  • تایید سند و تصویب سندتایید شده
  • شماره گذاری مجدد اسناد بر اساس تاریخ
  • جستجوی اسناد بر اساس آیتم های مختلف
  • شناسایی اسنادی که از سایر سیستم ها به صورت اتوماتیک صادر شده اند
  • ارسال اطلاعات به اکسل به منظور تجزیه و تحلیل توسط کاربر
 • گزارشات اصلی
  • مرور حسابها در کلیه سطوح به صورت ساده و تحلیلی، از بالا به پایین و از پایین به بالا
  • دفاتر حسابداری و دفتر روزنامه
  • ترازهای حسابداری به صورت 4، 6 و 8 ستونی
  • گزارشات سه سطحی بر اساس سطوح شناور
  • صورتحساب برای حسابهای خاص از قبیل اشخاص، پرسنل و ...
  • امکان ارسال گزارشات محتلف به اکسل
  • گزارش گردش تفضیلی در همه حسابهای معین
  • گزارش گردش تفضیلی در معین های انتخابی
  • گزارشات کنترلی مانند آرتیکل های مشکل دار و اسناد غیر تراز
  • گزارش سود و زیان
  • تعریف گروههای گزارش گیری و دریافت نتیجه گزارش بر اساس آنها

همانطور که در بالا مشاهده می نمایید این نرم افزار حسابداری شامل کلیه عملیات ها و گزارشاتی می باشد که برای موسسات خدماتی ، بازرگانی ، صنعتی و پیمانکاری قابل استفاده است. تا کنون شرکت های ایران کد ساز و شرکت های مشابه آن از این نرم افزار برای حسابداری پیمانکاری و شرکتهایی نظیر خضرا و سکام برای حسابداری بازرگانی و بیمارستان خیریه ولیعصر برای حسابداری خدماتی از آن استفاده نموده اند. این نرم افزار یکی از 23 زیر سیستم نرم افزار مالی اداری داده پردازان ارگس نمادپا می باشد. برای دیدن سایر قسمتها و زیر سیستمهای نرم افزار مالی اداری داده پردازان ارگس نمادپا را ببینید.

 

ادامه مطلب
شرح كامل