مقالات

نياز سنجي آموزشي چيست؟

نياز سنجي آموزشي چيست؟

گروه آموزش آنلاین شرکت داده پردازان ارگس - نيازسنجي آموزشي، فعاليتي حياتي و مهم براي آموزش و بهسازي عملكرد مديران و كاركنان است.


7 کار خطرناک در فضای آنلاین

7 کار خطرناک در فضای آنلاین

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - 7 کار خطرناک در فضای آنلاین


20 راه برای جذب مشتری

20 راه برای جذب مشتری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - 20 راه برای جذب مشتری


 نکات مهم در استخدام کارکنان

نکات مهم در استخدام کارکنان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - نکات مهم در استخدام کارکنان


بازاریابی و فروش و نقش CRM در آن

بازاریابی و فروش و نقش CRM در آن

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - بازاریابی و فروش و نقش CRM در آن


10 اصل مالی که باید صاحبان کسب و کار بدانند

10 اصل مالی که باید صاحبان کسب و کار بدانند

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - 10 اصل مالی که باید صاحبان کسب و کار بدانند


6 مورد در باره وام گرفتن از بانکها

6 مورد در باره وام گرفتن از بانکها

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - 6 مورد در باره وام گرفتن از بانکها


نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری و محدوده آن

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری و محدوده آن

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری و محدوده آن


اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری و اهداف آن

اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری و اهداف آن

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری و اهداف آن


آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری CRM

آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری CRM

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری CRM