اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري (قسمت پنجم)

اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري (قسمت پنجم)

سيستم حقوق ابعاد گسترده اي دارد آنچه در اين ليست ملاحظه خواهيد كرد به عنوان حقوق 5 نفره از كاركنان فرضي يك شركت دولتي ارائه شده است.
اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري (قسمت پنجم)
-

تهيه و طراحي سيستم حقوق و دستمزد :

سيستم حقوق ابعاد گسترده اي دارد آنچه در اين ليست ملاحظه خواهيد كرد به عنوان حقوق 5 نفره از كاركنان فرضي يك شركت دولتي ارائه شده است.

مطالب مورد ملاحظه در اين تمرين به شرح زير است:

- پرداختهاي اين شركت براساس نظام هماهنگ دولت و ضريب سال 1382 يعني 320 تهيه شده است.

- پرداختها عبارتند از حقوق مبنا – فوق العاده شغل- حق جذب 40% براي همه و سختي كار 50% براي همه.

- بيمه كاركنان تأمين اجتماعي 7% لحاظ شده است.

هزينه هاي ماليات و بيمه پذير عبارتند از:

- حقوق مبنا- فوق العاده شغل- حق جذب- سختي كار

- پرداخت هاي حقوق مبنا- فوق العاده شغل- حق جذب وس ختي كار ضريب اضافه كاري قرار مي گيرد.

داده هايي كه بايد تهيه شوند عبارتند از:

- نام و نام خانوادگي افراد- كد تحصيلي- گروه شغلي- وضعيت تأهل- تعداد اولاد- ساعت اضافه كاري و خط دوم

- جدول اطلاعاتي كه بايد تهيه شوند عبارتند ازك

- جدول مرجع حقوق مبناي گروهها- جدول فوق العاده شغل- جدول مرجع حق تأهل- جدول مرجع حق اولاد براي 3 فرزند و جدول مرجع سختي كار.

فرمولهايي كه بايد تهيه شوند عبارتند از:

- محاسبه حقوق مبنا- فوق العاده شغل- حق جذب- سخيت كار- هزينه هاي ماليات و بيمه پذير – عائله مندي- بيمه سهم كارفرما- مبلغ اضافه كاري- جمع هزينه ها- ماليات اضافه كاري- بيمه سهم كارمند- جمع ماليات- جمع كسورات- خالص پرداختني.

به روش ذيل طراحي ليست حقوق و دستمزد را تهيه مي كنيم:

1- صفحه جديدي با استفاده از منوي فرامين file فرمان new باز مي كنيم.

2- جدول اطلاعاتي را طبق شكل هاي مذكور تهيه و هركدام را نامگذاري مي كنيم. براي نام گذاري جدول به روش ذيل عمل مي كنيم.

كل جدول را بلوك كرده و سپس ماوس را به مرجع آدرس دهي name box برده و نام جدول را نوشته و سپس enter را مي زنيم و ساير جداول را به روش فوق نامگذاري مي كنيم.

3- كرسر را براي پيدا كردن حقوق مبناي اولين نفر از جدول در يكي از سل ها قرار داده و آن را به روش ذيل انجام مي دهيم.

يكي از توابع ارزشمند در جستجوي اطلاعات از جداول vlookup است كه اين تابع به دو روش استفاده مي شود:

الف) vlook up كه در ستون ها به صورت عمودي جستجو مي كنند.

ب) hlook up كه در رديف ها به صورت افقي جستجو مي كند.

(ستون جستجو در جدول و نام جدول اطلاعات و آدرس اطلاعات جستجو) vlookup (2، نام جدول، گروه شغلي موردنظر)voolkup

عدد 2 در فرمول يعني ان كه اطلاعات موردنظر براي استخراج در ستون دوم جداول Reza قرار دارد.

4- حال براي فوق العاده شغل هم به همين صورت و از همين فرمول استفاده كرده و جواب را در حقوق مبنا ضرب مي كنيم.

5- حق جذب از حاصل جمع حقوق مبنا و فوق العاده شغل و سپس در 40% ضرب مي كنيم.

6- سختي كار را از جدول مربوطه فرمول كرده و براي بقيه كپي كرد بايد توجه داشت كه ادرس در جدول بايد ثابت تلقي شود:

شماره جدول$آدرس موردنظر در جدول$=

7- هزينه ماليات و بيمه پذير را در آدرس خود با اين فرمول محاسبه مي كنيم

(سختي كار+حقوق مبنا+فوق العاده شغل+حق جذب)=

8- عائله مندي را در آدرس دلخواه با فرمول زير محاسبه مي كنيم.

(2،جدول lodتعداد اولاد)+vlookup آدرس مرجع حق اولاد$2= تعداد تأهل)if

9- بيمه سهم كافرما 23% است و در آدرس دلخواه با فرمول زير محاسبه مي كنيم:

23%×هزينه بيمه و ماليات پذير=

- مبلغ اضافه كاري را در آدرس دلخواه با فرمول زير محاسبه مي كنيم:

پرداخت هاي ضريب اضافه كاري تقسيم بر 175×ساعت اضافه كاري= نرخ اضافه كاري= ساعت اضافه كاري×(175/هزينه ماليات و بيمه پذير)

11- جمع هزينه ها را با فرمول زير محاسبه مي كنيم:

(هزينه ماليات پذير+ عائله مندي+ مبلغ اضافه كاري)

12- ماليات اضافه كاري 10% است سپس در آدرس دلخواه با فرمول زير محاسبه مي كنيم:

10%×مبلغ اضافه كاري

13- بيمه سهم كارمند 7% است و سپس به آدرس دلخواه محاسبه مي كنيم:

7%× هزينه بيمه و ماليات پذير

14- مبلغ ماليات را با شرط تابع IF نوشته و محاسبه مي كنيم.

15- جمع كسورات را در آدرس دلخواه با فرمول زير محاسبه مي كنيم.

(بيمه 7%+وام+جمع ماليات)=

- خالص پرداختي را در آدرس دلخواه با فرمول زير تهيه مي كنيم:

(جمع كسورات- جمع هزينه ها)=

سیستم حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری باتیز کاملا پارامتریک بوده و قابلیت انطباق با تمام روش های محاسبه حقوق و دستمزد را دارا می باشد.

 

 

 

 

سایر موارد

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

کسب و کار شما هر چیزی که باشد ، وجود نرم افزار در

ﺳﻪشنبه 26 ارديبهشت 1396

لیست نرم افزار های حسابداری

لیست نرم افزار های حسابداری

مشخصات نرم افزار حسابداری بیت در سایت accsoft.ir ث

پنجشنبه 28 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

نرم افزار حسابداری - برخی از خبرهای حسابداری و اقت

شنبه 9 بهمن 1395

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

نرم افزار حسابداری - نمایندگان مجلس دستگاه‌ها و شر

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

چرا واردات تراریخته را 10 سال کتمان کردید؟ /کلانت

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

دست رانتخوارانِ چسبیده به دولتمردان را کوتاه کنید

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

شورای اقتصادی 5 ماه در اعلام نرخ خرید تضمینی محصول

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی برای حسابداران و مدیران مالی

اخبار متفرقه اقتصادی برای حسابداران و مدیران مالی

مذاکره ایران و ترکیه برای حذف دلار و یورو از تجارت

جمعه 8 بهمن 1395

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری که باید همه حسا

پنجشنبه 7 بهمن 1395

نرم افزار حسابداری و حسابداری

نرم افزار حسابداری و حسابداری

رابطه بین نرم افزار حسابداری و حسابداری مانند رابط

دوشنبه 20 دی 1395

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

نرم افزار حسابداری باتیز - چک به عنوان مهمترین سند

دوشنبه 20 دی 1395

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

شنبه 20 آذر 1395

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

یکشنبه 14 آذر 1395

آشنایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

آشنایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

گروه نرم افزار حسابداری - ، آشنایی با استاندارده

یکشنبه 14 آذر 1395

۶ دلیل که مشاغل پاره وقت برای شما بهتر هستند

۶ دلیل که مشاغل پاره وقت برای شما بهتر هستند

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

دوشنبه 17 آبان 1395

۳۰ چیز که هرگز نباید به رئیس‌تان بگویید.

۳۰ چیز که هرگز نباید به رئیس‌تان بگویید.

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - ، ۳۰ چیز که هرگز ن

یکشنبه 16 آبان 1395

در زمان ترک کارتان، چه باید بکنید؟

در زمان ترک کارتان، چه باید بکنید؟

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - در زمان ترک کارتان

شنبه 15 آبان 1395

این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است

این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - این حساب‌ها مشکوک

شنبه 8 آبان 1395

پیشنویس استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 12- مزایای بازنشستگی کارکنان

پیشنویس استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 12- مزایای بازنشستگی کارکنان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

شنبه 8 آبان 1395

آخرین خبرها از افزایش حقوق کارمندان و افزایش سن بازنشستگان

آخرین خبرها از افزایش حقوق کارمندان و افزایش سن بازنشستگان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

جمعه 7 آبان 1395

سایر مقالات

مالیات ارزش افزوده و مشکلات آن
به گزارش گروه حسابداری ارگس ، در کشور ایران از سال....
رویداد مالی و تاثیر آن بر معادله حسابداری 2
اتوماسیون اداری ارگس - ثبت رویداد های مالی در نرم....
تجدید ارائه صورتهاي مالی در نرم افزار حسابداری
استاندارد حسابداری شماره یک به نحوه ارائه صورتهای ....
رویداد مالی و تاثیر آن بر معادله حسابداری
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
مقایسه فرضیه های مختلف حسابداری
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - مقایسه فرضیه های م....
بهترین نرم افزار حسابداری
بهترین نرم افزار حسابداری را باید با توجه به معیار....