تایید کمیسیون اقتصادی دولت بر افزایش حق مسکن کارگران

تایید کمیسیون اقتصادی دولت بر افزایش حق مسکن کارگران

17 خردادماه 99 حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی در شورایعالی کار به تصویب رسید ولی با گذشت نزدیک به دو ماه، هنوز هیات دولت این مصوبه را تصویب و ابلاغ نکرده است.
تایید کمیسیون اقتصادی دولت بر افزایش حق مسکن کارگران
-

علی ربیعی سخنگوی دولت در این زمینه اظهار داشت : پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که در اولین جلسه کمسیون این موضوع با نظر موافق و اجماع اعضا در خصوص میزان پیشنهادی وزارت کار مورد تائید قرارگرفته است. 

وی که با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم صحبت می کرد گفت : حق مسکن کارگران بعلت اینکه تابعی از حداقل دستمزد است که در اوائل سال مشخص  می‌شود و حق مسکن نیز باید به تصویب دولت برسد  و لذا همواره در فرآیند های کمسیون‌های دولت بوده و با تاخیر مورد تصویب قرار می‌گیرد  که این امر در دستور کار کمسیون اقتصادی قرار گرفته است. 

به نظر می‌رسد برای تصویب این مصوبه که پیش‌تر امضای شرکای اجتماعی شورایعالی کار را پای خود دارد، هیچ تعجیلی ندارند؛ این در حالیست که جامعه کارگری به خاطر این تاخیر طولانی ناراضی است و از دولت انتقاد بسیار دارد.

وی افزود: پیگیری‌ها نشان می‌دهد در اولین جلسه کمسیون این موضوع با نظر موافق و اجماع اعضا در خصوص میزان پیشنهادی وزارت کار مورد تائید قرارگرفته است.

به این علت که چند دستور کار فوق العاده مهم در دستور کار بوده است ، ازجمله موضوع مالیات بر خانه‌های خالی ، این امر در دستور کار بعدی کمسیون قرار خواهد گرفت که قطعا پس از فرایند کمسیون در دولت تصویب و در زمان مناسب عملیاتی و اجرائی خواهد شد.

بعد از ابلاغ این مساله توسط دولت ، شرکت ها باید در نرم افزار حقوق و دستمزد تغییرات مربوط به حق مسکن را که از اقلام حکم حقوقی کارکنان است اصلاح کنند و محاسبات حقوق را با حکم جدید انجام دهند.

 

سایر موارد

سایر مقالات

توجه به سود اقتصادی مهمتر از سود حسابداری
گروه نرم افزار ارگس - توجه به سود اقتصادی بسیار مه....
در زمان ترک کارتان، چه باید بکنید؟
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - در زمان ترک کارتان....
نرم افزار حسابداری بازرگانی باتیز ویژه شرکت‌های بازرگانی
بسته بازرگانی نرم افزار حسابداری باتیز شامل 5 زیر ....
برخی موارد قانونی حسابداری
برخی موارد قانونی که مرتبط با رشته حسابداری و نرم ....
نقش آموزش در استفاده از نرم افزار
خیلی از نرم افزارهایی که در بازار در گستره وسیعی م....
ادامه نحوه بستن قرارداد در حسابداری
در فضایی، که همه‌ی فعالان اقتصادی، به دنبال بیشینه....