مرکز دانلود

آخرین آپدیت نرم افزار حسابداری باتیز 260 ( 13/11/1395 ) نسخۀ : 260

آخرین نسخه نرم افزار حسابداری باتیز را دانلود نموده و در مسیر برنامه کپی نمایید.

 

دانلود کنید

نسخۀ : 260
تعداد دانلود : 7622


آخرین آپدیت نرم افزار حسابداری باتیز 259 ( 28/10/1395 ) نسخۀ : 259

آخرین آپدیت نرم افزار حسابداری باتیز نسخه 259 را از اینجا دانلود نموده و آنرا از حالت فشرده خارج کنید و در مسیر برنامه کپی نمایید.

 

دانلود کنید

نسخۀ : 259
تعداد دانلود : 12934


آخرین آپدیت نرم افزار حسابداری باتیز 258 ( 06/10/1395 ) نسخۀ : 258

آخرین آپدیت نرم افزار حسابداری باتیز را از اینجا دانلود نموده و از حالت فشرده خارج کرده و در مسیر برنامه کپی نمایید.

در این نسخه تغییراتی در فرم صدور اعلامیه قیمت انجام شده است که راحتتر با آن کار کنید. 

همچنین یکی از گزارشات مرور حسابها به علت تکراری بودن برداشته شد.

 

دانلود کنید

نسخۀ : 258
تعداد دانلود : 20319


آخرین آپدیت نرم افزار حسابداری باتیز 257 ( 28/09/1395 ) نسخۀ : 257

آخرین نسخه نرم افزار حسابداری باتیز نسخه 257 بر روی سایت قرار گرفت. شما باید این فایل را دانلود کرده و از حالت فشرده خارج کرده و در مسیر برنامه کپی نمایید.

 

 

دانلود کنید

نسخۀ : 257
تعداد دانلود : 9762


آپدیت نرم افزار حسابداری ارگس نسخه 254 ( 24/08/1395 ) نسخۀ : 254

آخرین نسخه آپدیت نرم افزار حسابداری ارگس (شامل باتیس ، سما و بیت) را از اینجا دانلود نموده و از حالت فشرده خارج کرده و در مسیر برنامه کپی کنید.

در این نسخه از نرم افزار حسابداری ارگس ، در قسمت فرمول ساخت ها و همچنین تولید و صنعتی امکاناتی اضافه شده است.

 

دانلود کنید

نسخۀ : 254
تعداد دانلود : 7705


آپدیت نرم افزار حسابداری باتیس نسخه 253 ( 15/08/1395 ) نسخۀ : 253

آخرین آپدیت نرم افزار حسابداری باتیس و نرم افزار حسابداری بیت را دانلود کرده و از حالت فشرده خارج نمایید و در مسیر برنامه کپی کنید.

در این نسخه تغییراتی در حواله انبار و انتقال بین انبارها اضافه شده است. 

 

دانلود کنید

نسخۀ : 253
تعداد دانلود : 2260


نرم افزار اندروید مربوط به توزیع و پخش 244 ( 31/05/1395 ) نسخۀ : 244

نرم افزار اندروید باید با سرویسی که بر روی سرور راه اندازی می شود مورد استفاده قرار گیرد. و به تنهایی قابل استفاده نیست.

 

دانلود کنید

نسخۀ : 244
تعداد دانلود : 29016