مرکز دانلود

آخرین آپدیت نرم افزار حسابداری باتیز 298 ( 21/09/1397 ) نسخۀ : 298

به علت تغییراتی که در این نسخه داده شده است حتما فیلم تغییرات برنامه را ابتدا دانلود و نگاه بفرمایید. با تشکر

دانلود فیلم تغییرات نسخه 298 نرم افزار حسابداری باتیز

آخرین آپدیت نرم افزار حسابداری باتیز را دانلود نموده و آنرا از حالت فشرده خارج نمایید و در مسیر برنامه کپی کنید. 

 

دانلود نسخه 298 نرم افزار حسابداری باتیز و سما و بیت

 

 

 

 


آخرین آپدیت نرم افزار حسابداری باتیز 297 ( 29/07/1397 ) نسخۀ : 297

آخرین آپدیت نرم افزار حسابداری باتیز را دانلود نموده و آنرا از حالت فشرده خارج نمایید و در مسیر برنامه کپی کنید. 

 

دانلود نسخه 297

 

 

 

 


آخرین آپدیت نرم افزار حسابداری باتیز 296 ( 18/06/1397 ) نسخۀ : 296

آخرین آپدیت نرم افزار حسابداری باتیز را دانلود نموده و آنرا از حالت فشرده خارج نمایید و در مسیر برنامه کپی کنید. 

در این نسخه امکان صدور فاکتور فروش از چندین انبار به صورت همزمان امکانپذیر شده است.

 

 

دانلود نسخه 296

 

 

 

 


آخرین آپدیت نرم افزار حسابداری باتیز 285 ( 11/10/1396 ) نسخۀ : 285

امروزه اول ژانویه 2018 نرم افزار حسابداری باتیز باید آپدیت شود.

آخرین آپدیت نرم افزار حسابداری باتیز را دانلود نموده و آنرا از حالت فشرده خارج نمایید و در مسیر برنامه کپی کنید. 

 

در این ورژن اصلاحاتی داده شده است:

دانلود نسخه 285

 

 


نرم افزار اندروید مربوط به توزیع و پخش 244 ( 31/05/1395 ) نسخۀ : 244

نرم افزار اندروید باید با سرویسی که بر روی سرور راه اندازی می شود مورد استفاده قرار گیرد. و به تنهایی قابل استفاده نیست.

 

دانلود کنید

نسخۀ : 244
تعداد دانلود : 60209