روش های ثبت حسابداری موجودی و تاثیرش در سود و زیان

روش های ثبت حسابداری موجودی و تاثیرش در سود و زیان

روش های ثبت حسابداری موجودی کالا در نرم افزار حسابداری تاثیر زیادی می تواند در سود (زیان) شرکت داشته باشد.
روش های ثبت حسابداری موجودی و تاثیرش در سود و زیان
-

برای ثبت موجودی کالا در نرم افزار حسابداری شرکت ها دو روش وجود دارد.

  1. روش ثبت ادواری موجودی کالا (در اینجا بحث می شود)
  2. روش ثبت دائمی موجودی کالا (در مقاله دیگری بحث می شود)

 

روش ثبت ادواری موجودی کالا :
در روش ثبت ادواری، در نرم افزار حسابداری حساب موجودی کالا در طول دوره مالی گردش ندارد و تا پایان دوره مالی ,تا قبل ازاصلاحات ,بدون تغییرباقی می ماند وسپس با انجام دوثبت اصلاحی ابتدا مبلغ موجودی کالا دراول دوره ازاین حساب حذف , سپس مبلغ موجودی کالای پایان دوره دراین حساب بدهکارمی شود.


سیستم ارزیابی ادواری موجودیها(Periodic Inventory system ):

در این سیستم مسائل انبارداری به صورت زیر است :

  1. در اول دوره حساب معین موجودی کالا به میزان ارزش موجودی کالا در انبار بدهکار می شود.
  2. هنگام خرید کالا، حساب معین خرید کالا بدهکار می شود و حساب معین موجودی کالا تغییری نمی کند.
  3. هزینه های اضافی خرید کالا مانند حمل به حساب موجودی کالا گذاشته نمی شوند.
  4. هنگام فروش و خروج کالا از انبار ، حساب موجودی انبار تغییر نمی کند.
  5. بهای تمام شده کالای فروش رفته و موجودیهای پایان دوره انبار در پایان دوره مالی به هنگام تهیه صورتهای مالی محاسبه می شود.

در این روش موجودیهای آخر دوره شمارش شده و ارزش آن بر مبنای یکی از روشهای پذیرفته شده گردش بهای تمام شده تعیین می شود و حسابدارها با کسر کردن ارزش آن از بهای تمام شده کالای آماده برای فروش (که خود از موجودیهای اول دوره بعلاوه خرید طی دوره بدست می آید) بهای تمام شده کالای فروش رفته را محاسبه می نمایند:

ارزش کالای آماده برای فروش = ارزش موجودی در ابتدای دوره + خرید موجودی طی دوره

بهای تمام شده کالای فروش رفته = ارزش کالای آماده برای فروش منهای ارزش موجودی در پایان دوره

روشهای مختلف ارزیابی ادواری موجودیها به سه دسته کلی تقسیم می شود که عبارتند از:

1- روش اولین صادره از اولین وارده (FIFO)

2- روش اولین صادره از آخرین وارده  (LIFO)  (در حال حاضر قابل قبول نیست و نمی توان از آن استفاده نمود)

3- روش میانگین موزن  (Weighted Average )

 

مثال:  موجودی اول فروردین مساوی 20 واحد و بهای تمام شده یک واحد آن بالغ بر 100 ریال است. در طول این ماه 50 واحد از این کالا خریداری شده است که بشرح زیر می باشند که وارد انبار شده بودند:

 

تاریخ

تعداد وارده

فی

مبلغ کل وارده

هزینه های حمل

موجودی اول فروردین

20

100

2000

 

خرید 11 فروردین

20

105

2100

100 ریال هزینه حمل

خرید 15 فروردین

10

110

1100

60 ریال هزینه حمل

خرید 30 فروردین

20

120

2400

150 ریال هزینه حمل

جمع

70

 

7600

310 ریال

 


بنابراین تا حالا حسابها به صورت زیر در نرم افزار حسابداری و دفاتر قانونی شرکت ثبت شده اند:

حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

موجودی کالا

موجودی اول دوره

2000

 

حساب خرید کالا

خرید 11 فروردین

2100

 

حساب خرید کالا

خرید 15 فروردین

1100

 

حساب خرید کالا

خرید 30 فروردین

2400

 

حساب هزینه های حمل

جمع هزینه های حمل

310

 

 

 

 

 

 

توجه کنید که طرف حساب بستانکار در ثبت های حسابداری بالا می تواند مختلف باشد که ما در اینجا ثبت نکرده ایم.


از 70 واحد کالای خریداری شده بالا، 40 واحد آن در طول فروردین بفروش رفته است و 30 واحد از آن باقی مانده است صورت ریز فروشهای ماه بشرح زیر می باشد:

تاریخ

تعداد وارده

فی

مبلغ کل وارده

فروش 5 فروردین

10

130

1300

فروش 12 فروردین

20

130

2600

فروش 15 فروردین

5

130

650

فروش 21 فروردین

5

140

700

جمع

40

 

5250

 


فروش های بالا دارای ثبت های خاص در حسابداری فروش هستند که مورد بحث ما نیست و قیمت های ذکر شده در جدول بالا هم نباید ما را گمراه کند و فکر کنیم که در حسابداری انبار تاثیری دارند زیرا آنها قیمت فروش هستند. حالا به بحث خود بر می گردیم.


شرکت فوق برای ارزیابی 30 واحد کالای خود که در انبار مانده است ناگزیر است از یکی از روشهای ادواری قیمت گذاری بهره جوید.

در اینجا ما به سه روش LIFO ، Weighted Average ، FIFO ، ارزش موجودی پایان دوره و به تبع آن بهای تمام شده کالای فروشی رفته و اثرات محاسبه سه روش بر سود آوری را محاسبه خواهیم کرد:
 

روش اولین صادره از اولین وارده (فایفو)

 

تعداد باقیمانده

فی خرید کالای باقیمانده

مبلغ کل وارده

20

120

2400

10

110

110

30

 

3500

 


پس در آخر فروردین ما 30 واحد کالا داریم که 3500 ریال ارزش دارد. بنابراین :

ارزش یا بهای تمام شده کالای فروش رفته طی ماه فروردین

 

 روش اولین صادره از آخرین وارده (لایفو) (این روش دیگر کاربرد ندارد و نمی توان از آن استفاده نمود)

 

تعداد باقیمانده

فی خرید کالای باقیمانده

مبلغ کل وارده

20

100

2000

10

105

1050

30

 

3050

 


ارزش یا بهای تمام شده کالای فروش رفته طی ماه فروردین

 

روش میانگین :

بهای هر واحد کالا عبارتست از جمع مبلغ کالاها تقسیم بر تعداد کالاها

بنابراین با توجه به اینکه 30 واحد کالا در پایان دوره باقیمانده است ، ارزش موجودی کالای پایان دوره :


بنابراین بهای تمام شده کالای فروش رفته در فروردین :


 

سود فروش کالا در روش فایفو :

شرح

مبلغ

فروش کالا و خدمات

5250

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(4100)

سود حاصل از فروش

1150

 

 

سود فروش کالا در روش لایفو :

شرح

مبلغ

 

فروش کالا و خدمات

5250

 

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(4550)

 

سود حاصل از فروش

700

 

 

 

سود فروش کالا در روش میانگین :

شرح

مبلغ

 

فروش کالا و خدمات

5250

 

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(4342)

 

سود حاصل از فروش

908

 

 

 


منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

سایر مقالات

عامل گذاری حواله انبار در نرم افزار حسابداری باتیز
در نرم افزار حسابداری باتیز در قسمت حسابداری انبار....
رویدادهای مالی و تاثیر آن بر معادله حسابداری 3
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
نکات مفیدی در حسابداری 2
نرم افزار حسابداری باتیز و اتوماسیون اداری قلم - ت....
فیلم آموزش استانداردهای حسابداری جلسه اول
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - فیلم آموزش استاندا....
حسابداری مدیریت اثربخش و ضرورت دستیابی به اطلاعات قابل اتکا
نرم افزار حسابداری می تواند اطلاعات مورد نیاز حساب....
کنترل کیفیت نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری نیز مانند سایر محصولات تولیدی د....